Interview: Kvinder i alle lande bliver udsat for partnervold

  • Danners internationale arbejde med at forebygge partnervold
Partnervold er vold, uanset om det foregår i Danmark eller Tunesien. Det afgørende er, hvad staten gør for at forebygge det. Danners Internationale programleder, Signe Borker Bjerre fortæller hvilken forskel Danner kan gøre internationalt.

 

Hvilke udfordringer er der med partnervold i de lande, Danner arbejder i? 

I de lande, Danner arbejder med, er der de samme udfordringer med partnervold som i Danmark – udover, at omfanget i de lande, vi samarbejder med, er meget større.  

Men partnervold er jo partnervold, lige meget om det foregår i Danmark eller Tunesien eller Palæstina.


Er der forskel på den partnervold, som kvinderne er udsat for?  

Vi skal være meget forsigtige med at skelne mellem former for vold i forskellige lande, fordi vold er vold, uanset om det er Danmark eller Afghanistan.  

Kvinder bliver udsat for fysisk, seksuel og psykisk vold i alle lande. Men konsekvenserne af vold er de samme. Volden har ofte alvorlige og langstrakte konsekvenser, uanset hvor i verden voldsoverleveren bor. I Danner fokuserer vi blandt andet på at udfordre de underliggende strukturer eller normer, der gør, at vold alligevel foregår og er accepteret. Vi anser vold som et samfundsproblem, der skal bekæmpes.  

I Palæstina fokuserer vi fx. på, hvordan normer er med til at legitimere og normalisere vold. For at nedbringe volden, bliver vi nødt til at arbejde holistisk, med alle medlemmer af familien. Her arbejder vores palæstinensiske partner, Rural Women’s Development Society (RWDS) aktivt med normer. Her bidrager organisationen, ’Baba – Fordi Far er Vigtig’ til RWDS’ arbejde med at uddanne skolepersonale til at engagere palæstinensiske fædre i deres børns liv.  

Hvem kæmper de voldsudsatte kvinders kamp i de her lande? 

Det er lidt forskelligt fra land til land, men de har til fælles, at det er kvinderettighedsorganisationer, og at det meget ofte er kvinder, der kæmper for andre kvinders rettigheder.  

Det er fuldstændigt nødvendigt at have partnere, der er lokalt forankrede, og som har viden om deres land. For der meget stor forskel på kontekst fra land til land, og dermed hvordan man bedst støtter kvinder, der har været udsat for vold. 

Hvad kan kvindeorganisationerne gøre?  

De kan understøtte implementeringen af den lovgivning, der allerede er i landet. Det er fx noget, vi arbejder meget med i Tunesien, hvor der for nyligt blev lavet en meget omfattende lovgivning mod partnervold, men hvor implementeringen halter. Derfor samarbejder vi med og støtter opbygningen af et tunesisk netværk, der arbejder for at lovgivningen bliver implementeret. I dag er 21 organisationer medlemmer. Netværket gør opmærksom på, hvad vold mod kvinder er, hvor man som voldsudsat kan søge hjælp samt uddannelse af frontpersonale (fx politi, embedsmænd i ministerier og ansatte på krisecentre). 


Hvilken forskel kan Danner gøre?  

Det helt særlige ved Danner er, at Danner har praksisviden. Vi driver et krisecenter og indsamler samtidig data, som vi bruger til at presse på for politiske forandringer. Vi arbejder både for den enkelte kvinde og for bedre forhold for alle voldsudsatte. Det samme gør vi ude i verden: vi vidensdeler med andre organisationer, så de og vi bliver dygtigere til at beskytte den enkelte kvinde og forebygge ny vold gennem politisk arbejde.  


Danner samarbejder internationalt for at støtte krisecentre og kvinderettighedsorganisationers kamp for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Vi underviser også fagpersoner i, hvordan man bedst hjælper voldsudsatte.
Global Network of Women’s Shelters er et netværk, der samler krisecentre i hele verden. Covid19 har gjort det tydeligt, at krisecenterbevægelsen står overfor mange af de samme udfordringer. Der er derfor meget læring og erfaring at hente landene imellem.
Ligeværdige partnerskaber, rettighedsbaseret arbejde og erfaringsbaseret læring er grundprincipper i Danners internationale arbejde. Den lokale partner fører an, mens Danner understøtter med faglig viden.