Psykologhjælp til alle!

Vold knuser liv og giver psykiske ar. Alligevel har voksne, der bor på krisecenter ikke ret til gratis psykologhjælp

Giv din underskrift - sammen kan vi lægge pres på politikerne og sørge for, at voldsudsatte voksne på krisecentrene får psykologhjælp og muligheden for at blive hele mennesker igen!

85.51%

17,102 har nu skrevet under.

Oplyser du dit telefonnummer, kan vi fortælle dig mere om kampagnen og vores arbejde for voldsudsatte kvinder og børn. 

 

Den mand som jeg elskede slog, hånede og nedgjorde mig i årevis. Han bestemte alt fra, hvilket tøj jeg måtte gå i, til hvad jeg måtte spise. Jeg kunne ikke formå at sige fra og var bange for, at han ville gøre alvor af truslerne om at slå mig og vores børn ihjel. Først den dag, da han var ved at kvæle mig, mens jeg lå med vores søn i armene, fik jeg modet og kræfterne til at tage på krisecenter og få hjælp".

Alices forfærdelige fortælling er desværre ikke ualmindelig. Det er dokumenteret, at kvinder der flytter på krisecenter har traumer, angst og store psykiske ar på grund af volden, de har oplevet. Deres helbred er stærkt truet. Derfor skal krisecentrene have mulighed for at tilbyde dem gratis psykologhjælp. Det kan vi ikke i dag. Kun børn på krisecentre har (heldigvis) ret til gratis psykologhjælp.

61 kroner i døgnet er nok
Hvert år flytter 1700 kvinder og ligeså mange børn ind på et krisecenter. Alle har været udsat for vold – og mange af dem i adskillige år. Det er dyrt at bo på krisecenter, men vores beregning viser, at for kun 61 kroner ekstra i døgnet kan vi tilbyde 10 psykologsamtaler til Danners beboere. Det er med andre ord ikke voldsomt dyrt også at sikre psykologhjælp til alle, der bor på krisecenter.
I den lange ende er gratis psykologhjælp formentlig en besparelse for Danmark. Voldsudsatte kvinder, der får psykologhjælp, bliver bedre til at tage vare på deres børns trivsel og deres egen trivsel i forhold til venner, arbejde og psykisk stabilitet.

Alle voldsudsatte på kriscenter skal tilbydes psykologhjælp
Danner anbefaler ud fra en voldsfaglig og økonomisk betragtning, at kvinder og mænd tilbydes gratis psykologhjælp på mellem 4 og 10 timer. Hjælpen kan begynde, mens de bor på krisecenter eller umiddelbart efter – præcis som for børn.
Dertil anbefaler vi et terapeutisk efterværn i grupper, som kvinder, der har boet på krisecenter i høj grad efterspørger. Efterværnet giver mulighed for samtaler med ligesindede og for at kunne fastholde et liv uden vold.

Hjælp med din underskrift
Ved at give Danner din underskrift kan du være med til at åbne øjnene hos de ansvarlige politikere. Der må være tale om et hul i loven – det er indlysende, at også voksne skal tilbydes psykologhjælp, når vi efterhånden alle ved, hvor nedbrydende vold i nære relationer er.