Rådgivningsgruppen

Rådgivningsgruppen blev etableret i tiden efter besættelsen af Dannerhuset, fordi man oplevede, at der var stor efterspørgsel på hjælp inden for de tre områder; det sociale, det psykologiske og det juridiske.  

Gruppen består således af socialrådgivere, jurister og psykologer, der efter princippet hjælp til selvhjælp hjælper kvinder, der har været udsat for vold, med socialrådgivning, psykologiske problemstillinger og juridiske spørgsmål.

Jeg er frivillig i Rådgivningsgruppen, da det er meningsfuldt at yde gratis, anonym rådgivning til kvinder fra alle sociale lag, og fordi vores tværfaglighed  i  Rådgivningsgruppen er berigende.

Bodil, frivillig i Rådgivningsgruppen.

Mødeaktivitet og tidsforbrug

Som frivillig i Rådgivningsgruppen forpligter du dig til at tage én vagt  hver anden tirsdag. Rådgivningsgruppen er en selvstændig gruppe, som selv planlægger sine møder. Møderne afholdes efter behov, og som frivillig du at deltage i dem, lige som det forventes, at du deltager i det halvårlige seminar.


Rådgivningen er anonym og ambulant og foregår hver tirsdag i tidsrummet 18.30-21.00.

En rådgivning foregår med to rådgivere med forskellige fagprofiler. Det kan fx være en psykolog og en socialrådgiver, eller en psykolog og en jurist, afhængig af hvad den enkelte kvinde har brug for.  


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.