Receptionsgruppen

Receptionsgruppen er det første kvinderne, børnene, besøgende, andre frivillige og ansatte møder, når de kommer til huset. Derfor er gruppen er måder Danners ansigt udadtil. Det kræver venlighed, overskud og engagement. Som frivillig i receptionsgruppen stiller vi derfor høje krav til din evne til at få alle til at føle sig velkomne og set.

Danner Krisecenter er et trygt og sikkert sted at opholde sig for husets beboere. Det er det blandt andet fordi receptionsgruppen, der varetager forposten for Danner Krisecenter, sikrer, at der ikke bliver lukket udefrakommende ind, der ikke har et ærinde.

Som frivillige i receptionen er vi Danners ansigt udadtil. Vi er det første kvinderne og andre besøgende møder, når de kommer til huset.. ..for at Danner kan være et trygt og sikkert sted, er det vigtigt, at udefrakommende der ikke har ærinde, ikke bliver lukket ind – det søger vi for, og dermed er vi med til at gøre en forskel.

Mette og Mie, frivillige i Receptionsgruppen.

Mødeaktivitet og tidsforbrug

Som frivillig i receptionsgruppen har man én fast ugentlig vagt af 4 timers varighed. Vagten ligger enten om formiddagen eller om eftermiddagen i tidsrummet 9.00-17.15.


Opgaverne i receptionen består typisk af modtagelse ved døren, telefoniske henvendelser for hele organisationen, omsorg for kvinder, der venter på rådgivning, lokale-bookning i Outlook og administrative opgaver. Derudover er der også opgaver af mere praktisk karakter som fx kaffebrygning.


Kunne du tænke dig at komme med på holdet og gøre en forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold? Læs om frivilligt arbejde i Danner.
Læs om Danners historie fra stiftelsen i 1873, foranledet af Grevinde Danner, frem til i dag: Fra græsrodsbevægelse til professionel organisation.
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.