Respektfuld kærlighed

Piger og kvinder er ikke andenrangsborgere, og de skal ikke behandles som sådan. Mænd og kvinder må blive bedre til at leve sammen i respekt og i anerkendelse af hinandens rettigheder - på den måde kan vi komme volden i nære relationer til livs.
7. juni 2016

Danmark er lige nu vært for Women Deliver-konferencen, som sætter fokus på kvinders og pigers rolle for samfundets udvikling. Den første forudsætning for at piger og kvinder kan have en rolle i samfundet er, at de kan leve et liv i frihed og uden frygt. Det er der desværre rigtig mange, der ikke kan.

Bragt som debatindlæg i Politiken tirsdag den 17. maj.

Én ud af tre kvinder i verden udsættes for seksuel eller fysisk vold – og det er en af de mest udbredte krænkelser af menneskerettighederne, desuden er voldsudøveren i langt overvejende grad en mand. Desværre er det meget få retssystemer, der dømmer voldsmanden; for ét er lovtekst, ét andet er at følge loven til dørs med korrekt politiarbejde og konsekvent domsfældelse i retssalen.

STØT DANNERS ARBEJDE FOR VOLDSUDSATTE KVINDER OG BØRN

Et vigtigt skridt, til at sikre kvinder og piger demokratisk og økonomisk deltagelse i samfundet, er at staten anerkender deres rettigheder og aktivt bekæmper den vold, som begås mod dem i nære relationer. Ved at dømme flere voldsmænd i retssalene for deres materielle, økonomiske, psykiske, fysiske eller seksuelle vold imod piger eller kvinder, sender staten to klare signaler:

  • vold i hjemmet er strafbart og et samfundsanliggende
  • vi respekterer kvinder og pigers rettigheder

 
Det er desuden stadig meget få lande, som anerkender enhver voldsudsat kvindes ret til hjælp og rådgivning, selvom hun har oplevet noget af det mest traumatiserende og krænkende angreb på sin person.  Behovet er kæmpestort, idet vi ved, at kvinder der udsættes for vold af deres partner:

  • har øget risiko for at opleve traumatisk stress og forsøge selvmord
  • har dobbelt så stor sandsynlighed for at opleve depression
  • får fysiske skader og langvarige mén. Fx manglende fornemmelse for egen krop og egne grænser samt nedsat forældrekompetence
  • vil med næsten dobbelt så stor sandsynlighed udvikle alkoholmisbrug
  • har 16 % større sandsynlighed for at føde børn med lav fødselsvægt
  • har langt størst risiko for at blive myrdet i hjemmet end andre steder

 
Vi må heller ikke glemme de konsekvenser, fars vold mod mor har på børnene. Vold mod mor er også vold mod barnet, uanset om barnet har været direkte udsat for vold eller ej.  Et barn, som vågner til lyden af slag på en krop, bliver hæmmet i sin vækst. Indlæring i skolen bliver sværere. Selvtilliden svinder. Skyld, skam og angst bliver hverdagens følgesvend. Barnet tager traumerne med i voksenlivet og har en større risiko for selv at blive udøver eller udsat.

Med andre ord – det er god menneskelig, social og økonomisk investering at stoppe mænds vold mod kvinder – og børn. Alene Danmark taber anslået en halv milliard kroner hvert år, fordi voldsudsatte kvinder bliver syge, mister arbejdsevne og forældreevne med videre. Vi skal anerkende kvindens situation, kun på den måde kan hun, hendes eventuelle børn – og voldsmanden – komme videre.

LÆS MERE OM VOLD I NÆRE RELATIONER

I Danners krisecenter ved vi at voldens mønster er kompliceret og konsekvenserne komplekse. Lad os nu få skabt en verden, der er rar og fremgangsrig for os alle – med respektfuld kærlighed og kærlighed uden vold.