Særlige indsatser

Vi arbejder med særlige projekter i Danmark, som er med til at forebygge vold i hjemmet og styrke hjælpen til voldsudsatte.


Vi formidler viden om vold i hjemmet til særligt udsatte etniske minoritetsgrupper.
Nu skal naturbaseret terapi i Danners terapihave indgå i behandlingstilbuddet til krisecenterets beboere.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt