Særlige indsatser

Vi arbejder med særlige projekter i Danmark, som er med til at forebygge vold i hjemmet og styrke hjælpen til voldsudsatte.


Vi formidler viden om vold i hjemmet til særligt udsatte etniske minoritetsgrupper.
Sammen med Københavns kommune tilbyder vi støtte til kvinder, der skal flytte fra et krisecenter.
Nu skal naturbaseret terapi i Danners terapihave indgå i behandlingstilbuddet til krisecenterets beboere.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.