Gruppeforløb

Sig det til nogens gruppeforløb

I et samarbejde mellem dig og rådgiveren under den individuelle rådgivning vil det blive vurderet om et gruppeforløb er relevant for dig. Den endelige beslutningen om tilbudet træffes af rådgiveren. 

Når du overgår til et gruppeforløb, vil det individuelle rådgivning blive sat på ”pause”. Der er dog mulighed for, at du kan blive tilbudt enkelte individuelle samtaler i løbet af gruppeforløbet, hvis der er behov fx ved akut opståede udfordringer. 

Du skal være indstillet på, at du har tavshedspligt i forhold til, hvad du hører om de andre medlemmer i gruppeforløbet. Du må heller ikke fortælle nogen, hvem der går i gruppeforløbet. De andre i gruppen må heller ikke fortælle andre om dig og din historie. Det særlige ved gruppeforløb er, at du får mulighed for at spejle dig i andre voldsudsatte kvinders erfaringer. Du kan dele egne erfaringer, blive klogere på dig selv og opleve, at du ikke er alene. Dertil kan det give håb at se, at andre rykker og udvikler sig. 


Rammen for gruppeforløbet. Sådan forløber det.

Et gruppeforløb løber over 8-10 gange af 2,5 time hver anden uge. Hver gruppe består af ca. 6-8 deltagere, og der vil være to rådgivere og/eller psykologer til stede under hver gruppegang. De fungerer som gruppeledere. I udgangspunktet behandles et tema pr. gruppegang. Temaerne udvælges af gruppelederne og er baseret på en vurdering af gruppens behov. Eksempler på temaer er voldens konsekvenser og normalreaktioner efter vold. For at vi løbende kan udvikle vores arbejde, og blive bedre til at målrette indsatsen, vil du undervejs i gruppeforløbet vil du blive bedt om at besvare et spørgeskema. 
 

Hvem er vi?  Faglig tilgang og metoder  

Som i de individuelle forløb kan rådgiverne gøre brug af flere forskellige værktøjer, der understøtter en ressource- og helhedsorienteret tilgang. Gennemgående for grupperne er anvendelsen af den narrative samtaleteknik, der fokuserer på at styrke de ressourcer, du allerede har. Bevidning og kropslige øvelser er andre metodikker, der kan tages i brug.  

Bevidning er en særlig måde at respondere på de historier, der fortælles fra de andre gruppemedlemmer. Bevidninger kan bidrage til, at du opnår en rigere og mere foretrukken identitetsfortælling, der kan stå i stedet for den ofte problemsættende fortælling, du kommer med. Formålet er, at du opnår en større agenthed og handlemuligheder.  

Fysiske øvelser kan bidrage til, at du lærer at mærke dig selv og din krop og grænser. Valget af øvelser varierer og afhænger bl.a. af gruppesammensætning, og hvilke behov der er til stede i gruppen. Arbejdet med kroppen kan fx tage udgangspunkt i åndedræts- eller berøringsøvelser, mindfulness eller øvelser inspireret af Somatic Experiencing. 


Afslutning af gruppeforløbet  

På sidste gruppegang vil du i gruppen få mulighed for at tale om den udvikling, du har oplevet gennem dit forløb i Sig det til nogen, samt hvilke fokuspunkter du kan have i fremtiden. 

For at kunne deltage i gruppeforløbene er det nødvendigt, at du kan begå dig på dansk.  


Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (Du ringer til Danners døgnåbne rådgivning. Oplys derfor gerne, at du ringer vedrørende Sig det til nogen.)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro 
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk