Sådan hjælper vi dig i Sig det til nogen

Sig det til nogen er et gratis rådgivningstilbud for kvinder og pårørende til kvinder, som er udsat for psykisk, fysisk eller andre former for vold i nære relationer, men som ikke har behov for eller ønsker et ophold på et krisecenter.

Forløbet bliver tilrettelagt efter din situation og dine behov, uanset om du er en kvinde, der er udsat for vold, eller pårørende til en kvinde, som du er bekymret for.

For os er det vigtigste, at forløbet tager udgangspunkt i dig og dine ønsker. 

Faglig rådgivning i København, Ringsted og Randers
Sig det til nogen har i alt fem rådgivere tilknyttet: to i Københavnsområdet, to i Randers og én i Ringsted. Rådgiverne har alle en socialfaglig uddannelse og har mange års erfaring med at rådgive og støtte kvinder og pårørende til kvinder, der har været udsat for psykisk, fysisk vold eller andre former for vold.

Hvordan foregår et rådgivningsforløb?
Rådgivningen er gratis og foregår i hyggelige, trygge og anonyme lokaler centralt i enten København, Ringsted eller Randers.

Hvis du er kvinde, der lever med vold, består et forløb som udgangspunkt af fem samtaler. 
Den første samtale varer to timer, mens de resterende varer en time. Den første og sidste samtale i et rådgivningsforløb foregår altid fysisk i projektets lokaler. De øvrige samtaler kan foregå over telefonen eller på Skype, hvis du foretrækker det. 

I den første samtale vil der være fokus på, at du og rådgiveren møder hinanden og sammen skaber et overblik over din situation, og hvad du ønsker at have fokus på i rådgivningsforløbet. I de øvrige samtaler vil I sammen arbejde med dine målsætninger.

Undervejs i forløbet med rådgiveren kan det eventuelt være meningsfuldt med samtaler hos en af Sig Det Til Nogens psykologer og/eller at indgå i et gruppeforløb med andre kvinder, som er i forløb hos Sig Det Til Nogen. Gruppeforløbene varetages af Sig Det Til Nogens specialiserede rådgivere og psykologer. 

Er du pårørende eller ven til en kvinde, som du er bekymret for?
Hvis du er pårørende, består et forløb af en til tre samtaler. Forløbets formål er at klæde dig på med viden om voldsens mekanismer, så du bedre kan forstå kvindens situation, og du får redskaber til at række ud til hende og støtte hende.

En pårørende kan være en søster, forælder, ven, nabo, kollega eller en anden relation der observerer volden. Som pårørende til en voldsudsat kan man have brug for rådgivning til, hvordan man bedst støtter den voldsudsatte. Pårørende kan være hjælpere til, at kvinden bryder med volden, mens de omvendt også kan fastholde kvinden i en voldelig relation. Et stærkt privat netværk, der har forståelse for voldens dynamikker, kan derfor være afgørende for kvindens evne og handlekraft til at bryde med volden.

I et rådgivningsforløb kan den pårørende: 

•    modtage hjælp til at forstå volden og dens konsekvenser for kvinden  
•    få konkrete redskaber og handleanvisninger til at hjælpe kvinden med at bryde med volden  
•    styrke sine evner til at gå i dialog med kvinden om volden 

Pårørende kan både selv henvende sig til rådgivningstilbuddet, og pårørende til en kvinde der er i et rådgivningsforløb kan desuden tilbydes rådgivning.
 

Hvordan starter du i et rådgivningsforløb hos Sig det til nogen? 
Hvis du tror, at et rådgivningsforløb hos Sig det til nogen er noget for dig, kan du ringe eller skrive en mail til os. Kontakt os i København, Randers eller Ringsted, alt efter hvad der ligger tættest på dig. 

Er du i tvivl om, hvorvidt Sig det til nogen er det rigtige for dig, kan du starte med en afklarene samtale. Vi kan også hjælpe dig med eventuelt at finde et andet tilbud. 

Vi kontakter dig hurtigst muligt
Hvis vi ikke tager telefonen, så send gerne en e-mail eller indtal en besked med dit telefonnummer, træffetider og navn. Vores rådgivere vil vende tilbage til dig hurtigst muligt. Når du bliver kontaktet af rådgiveren, vil I i fællesskab afklare, om et Sig det til nogen-forløb er det rette tilbud for dig. Hvis det er det rette, vil I sammen finde en tid for den første samtale.