Hvem er vi?

Her kan du læse om Sig det til nogens rådgivere, der med deres voldsfaglige baggrund, er klar til at hjælpe dig.

København


 • Autoriseret psykolog
 • Erfaring med terapi til voldsudsatte kvinder, behandling af udsatte unge og voksne samt børne- og familierådgivning
 • Vil bidrage til at styrke kvinder, så de får mulighed for at leve det liv, de ønsker


 • Socialrådgiver  
 • Erfaring fra krisecenterområdet, misbrugs- og hjemløsefeltet samt fra Børne- og Familieområdet 
 • Er særligt optaget af, at voldsudsatte kvinder bliver mødt og set med faglighed og forståelse   


 • Socialrådgiver 
 • Har arbejdet flere år indenfor voldsområdet både i det akutte og det ambulante   
 • Erfaring med udredning, rådgivning, psykoedukation og gruppeforløb  


 • Autoriseret psykolog
 • Erfaring med terapi til voldsudsatte kvinder og børn og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børne - og Familierådgivning
 • Vil styrke kvinder, så de har bedre mulighed for, at tage ejerskab i eget liv


 • International/interkulturel socialrådgiver
 • Erfaring inden for beskæftigelses- og integrationsindsatsen. Tidligere familiebehandler og samværskonsulent for udsatte kvinder og børn.
 • Har været en del af Exitcirklen
 • Har særligt fokus på migrantkvinder 


 • Socialrådgiver
 • Mangeårig erfaring fra krisecenterområdet samt med rådgivning, psykoedukation og gruppeforløb
 • Optaget af at bringe kvinders viden, værdier og færdigheder i spil på vejen mod et liv uden vold


 • Socialrådgiver
 • Efteruddannelse i narrativ samtale og narrativ traumebehandling
 • Arbejder ud fra en helhedsorienteret indsat med fokus på både voldens konsekvenser og handlemuligheder for den enkelte


 • Autoriseret psykolog med mangeårig klinisk erfaring fra privat praksis
 • Terapeutisk erfaring som familiebehandler for (volds)udsatte kvinder og familier
 • Særligt fokus på at styrke kvinders handlekraft og justere normalitetsbegreb

 


Randers


 • Socialrådgiver
 • Efteruddannelse inden for familie- og misbrugsområdet
 • Har i sin rådgivning fokus på rettigheder samt motivations- og forandringsprocesser, herunder selvforståelse og genopbygning af styrke


 • Socialrådgiver
 • Mere end 10 års erfaring med at arbejde med unge og familier i svære situationer
 • Tager i sin rådgivning afsæt i en tænkning, der rummer helheden i forhold til den enkelte


 • Autoriseret Psykolog
 • Arbejder med samtaleforløb på Randers Krisecenter - med udgangspunkt i den enkelte kvindes historie og situation
 • 2-årig efteruddannelse indenfor kognitiv terapi.

 


Ringsted


 • Socialrådgiver
 • Arbejdet med vold i nære relationer i flere forskellige positioner; herunder med børn, unge og familier samt på krisecenterområdet
 • Fokuserer særligt på udvikling gennem positive, sunde relationer og fællesskaber  

 

  • Psykolog
 • Erfaring med mennesker med depression og angst samt med samtaler med selvmordstruede (Livslinien)
 • Er særligt fokuseret på baggrunden for traumers oprindelse med udgangspunkt i kvindens opvækstsvilkår

Kolding


 • Socialpædagog
 • Har arbejdet med voldsramte kvinder og børn på krisecenter i over 15 år – individuelle forløb og gruppeforløb
 • Er særligt fokuseret på, at kvinderne bliver styrket og får ejerskab over eget liv


 • Socialpædagog
 • Har arbejdet med voldsramte kvinder og børn på krisecenter i næsten 20 år – individuelle forløb og gruppeforløb
 • Er særligt fokuseret på at møde kvinden helhedsorienteret og anerkendende

Holstebro


 • Socialpædagog / psykoterapeut
 • Mange års erfaring fra krisecenterområdet, voldssamtaler, psykoedukation samt rådgivning
 • Særligt fokus på relationsarbejde, værdisæt og at styrke kvinden i at tage ejerskab i eget liv

Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (Du ringer til Danners døgnåbne rådgivning. Oplys derfor gerne, at du ringer vedrørende Sig det til nogen.)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro 
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk