Hvem er vi?


København


 • Socialrådgiver  
 • Erfaring fra krisecenterområdet, misbrugs- og hjemløsefeltet samt fra Børne- og Familieområdet 
 • Er særligt optaget af, at voldsudsatte kvinder bliver mødt og set med faglighed og forståelse   


 • Socialrådgiver 
 • Har arbejdet flere år indenfor voldsområdet både i det akutte og det ambulante   
 • Erfaring med udredning, rådgivning, psykoedukation og gruppeforløb  


 • Autoriseret psykolog
 • Erfaring med terapi til voldsudsatte kvinder og børn og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og Børne - og Familierådgivning
 • Er særligt optaget af, at styrke kvinder, så de har bedre mulighed for, at tage ejerskab i eget liv


 • International/interkulturel socialrådgiver
 • Erfaring inden for beskæftigelses- og integrationsindsatsen. Tidligere familiebehandler og samværskonsulent for udsatte kvinder og børn. Har været en del af Exitcirklen
 • Uddannet juridisk tolk arabisk/dansk samt coach
 • Har særligt fokus på migrantkvinder 

Ringsted


 • Socialrådgiver
 • Arbejdet med vold i nære relationer i flere forskellige positioner; herunder med børn, unge og familier samt på krisecenterområdet
 • Cand.soc sociale interventionsstudier
 • Fokuserer særligt på udvikling gennem positive, sunde relationer og fællesskaber  

 

  • Psykolog
 • Erfaring med mennesker med depression og angst. Mangeårig erfaring med samtaler med selvmordstruede (Livslinien)
 • Er særligt fokuseret på baggrunden for traumers oprindelse med udgangspunkt i kvindens opvækstsvilkår

Randers


 • Socialrådgiver
 • Efteruddannelse inden for familie- og misbrugsområdet
 • Har i sin rådgivning fokus på rettigheder samt motivations- og forandringsprocesser, herunder selvforståelse og genopbygning af styrke


 • Socialrådgiver
 • Mere end 10 års erfaring med at arbejde med unge og familier i svære situationer
 • Tager i sin rådgivning afsæt i en tænkning, der rummer helheden i forhold til den enkelte


 • Autoriseret Psykolog
 • Arbejder også med samtaleforløb på Randers Krisecenter
 • 2-årig efteruddannelse indenfor kognitiv terapi.
 • Særligt fokuseret på at tilrettelægge samtaleforløb, der tager udgangspunkt i den enkelte kvindes historie og situation

 


Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (døgnåben)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk