Om Sig det til nogen

Sig det til nogen tilbyder sammenhængende rådgivningsforløb til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Sig det til nogen findes i fem forskellige byer og bygger oven på krisecentrenes stærke voldsfaglighed. Det er et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter, Randers Krisecenter, Kvindehjemmet, Kolding Krisecenter og Holstebro Krisecenter og er finansieret af en række donorer - både private fonde og offentlige puljer.

Sig det til nogen er et gratis rådgivningstilbud, der bygger på en antagelse om, at hvis kvinder, der er udsat for vold, får mulighed for at få fagspecialiseret rådgivning, vil flere bryde med volden tidligere og på sigt opnå frihed, sikkerhed, selvstændighed, tryghed og muligheden for selvforsørgelse. En tidlig indsats kan med andre ord forebygge og reducere voldens indgriben i kvindens liv. 

I Sig det til nogen tilbydes individuel socialfaglig rådgivning, psykologsamtaler og gruppeforløb, som alle varetages af specialiserede rådgivere og psykologer. 

Ambitionen er, at tilbuddet bliver permanent, så voldsudsatte kvinder og deres pårørende får ret til fagspecialiserede rådgivningsforløb, selvom de ikke flytter på krisecenter.

Særlig tak til:

Vi takker A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for at give os muligheden for at realisere vores mangeårige drøm om at kunne tilbyde voldsudsatte kvinder og deres pårørende fagspecialiseret rådgivning. Støtten er givet fra 2018 til 2021.

Vi takker partierne bag satspuljen og finansloven for at give os muligheden for at tilbyde psykologsamtaler og for at kunne udvide kapaciteten af socialfaglige rådgivere. Støtten er givet fra 2019 til 2021.

Vi takker OAK Foundation Danmark for at give os muligheden for at udvide Sig det til nogens rådgivning med en arabisk- og engelsktalende rådgiver samt en jurist i København. Støtten er givet fra 2020 til 2023.

Vi takker Socialstyrelsen for at give os mulighed for pr. 1. oktober 2020 at udbrede Sig det til nogen til yderligere tre krisecentre (Kvindehjemmet, Kolding Krisecenter og Holstebro Krisecenter). Støtten er givet fra 2020-2022.  

Folder om Sig det til nogen kan downloades her

Folder om Sig det til nogen (med arabisk stempel) kan downloades her

Plakat for Storkøbenhavn kan downloades her

Plakat for Ringsted kan downloades her

Plakat for Randers kan downloades her

Plakat for Kolding kan downloades her

Plakat for Holstebro kan downloades her


Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (Du ringer til Danners døgnåbne rådgivning. Oplys derfor gerne, at du ringer vedrørende Sig det til nogen.)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro 
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk