Om Sig det til nogen

Sig det til nogen tilbyder sammenhængende rådgivningsforløb til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Det er et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter og er finansieret af en række donorer - både private fonde og offentlige puljer.

Sig det til nogen er et gratis rådgivningstilbud, der bygger på en antagelse om, at hvis kvinder, der er udsat for vold, får mulighed for at få fagspecialiseret rådgivning, vil flere kvinder bryde med volden tidligere og på sigt opnå frihed, sikkerhed, selvstændighed, tryghed og muligheden for selvforsørgelse. En tidlig indsats kan med andre ord forebygge og reducere voldens indgriben i kvindens liv.

Ambitionen er, at tilbuddet bliver permanent, så voldsudsatte kvinder og deres pårørende får ret til fagspecialiserede rådgivningsforløb, selvom de ikke flytter på krisecenter.

Vi takker A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for at give os muligheden for at realisere vores mangeårige drøm om at kunne tilbyde voldsudsatte kvinder og deres pårørende fagspecialiseret rådgivning. Støtten er givet fra 2018 til 2021.

Vi takker partierne bag sats-puljen og finansloven for at give os muligheden for at tilbyde psykolog-samtaler og for at kunne udvide kapaciteten af socialfaglige rådgivere. Støtten er givet fra 2019 til 2021.

Vi takker OAK Foundation Danmark for at give os muligheden for at udvide Sig det til nogens rådgivning med en arabisk- og engelsktalende rådgiver samt en jurist i København. Støtten er givet fra 2020 til 2021.

Sig Det Til Nogen-folder

Sig Det Til Nogen-plakat

Design: A-format

Collage: Pernille Mühlbach

Webudvikler: Peter Leidersdorff


Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (døgnåben)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk