Om Sig det til nogen

'Sig det til nogen’ er et treårigt projekt, der tilbyder sammenhængende rådgivningsforløb til voldsudsatte kvinder og deres pårørende. Projektet er et samarbejde mellem Danner, Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter og er finansieret af støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

‘Sig det til nogen’ er et gratis rådgivningstilbud, der bygger på en antagelse om, at hvis kvinder, der er udsat for vold, får mulighed for at få fagspecialiseret rådgivning, vil flere kvinder bryde med volden tidligere og på sigt opnå frihed, sikkerhed, selvstændighed, tryghed og muligheden for selvforsørgelse. En tidlig indsats kan med andre ord forebygge og reducere voldens indgriben i kvindens liv.

På sigt er ambitionen derfor også, at tilbuddet bliver permanent, så voldsudsatte kvinder og deres pårørende får ret til fagspecialiserede rådgivningsforløb, selvom de ikke flytter på krisecenter.

Vi takker A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal for at give os muligheden for at realisere vores mangeårige drøm om at kunne tilbyde voldsudsatte kvinder og deres pårørende fagspecialiseret rådgivning.

Sig Det Til Nogen-folder

Sig Det Til Nogen-plakat

Design: A-format

Collage: Pernille Mühlbach