Psykolog-samtaler

Du kan kontakte Sig det til nogen ved enten at ringe eller skrive en mail: 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (døgnåben)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Samtaler med en psykolog

Undervejs i den individuelle rådgivning kan det eventuelt være meningsfuldt med samtaler hos en af Sig det til nogens psykologer.


Psykologforløbet

Når du starter i et psykologforløb i Sig det til nogen vil den individuelle rådgivning hos den socialfaglige rådgiver blive sat på ”pause”. Rammen for psykologforløbet indebærer circa fem sessioner. Intervallet mellem hver samtale varierer, men er typisk en til tre uger. Samtalerne tager udgangspunkt i dig og din situation med fokus på dine reaktioner og udfordringer. Hvad I konkret skal arbejde med i terapien er en beslutning mellem psykologen og dig.


Hvem er vi?  Faglig tilgang og metoder  

Psykologerne i Sig det til nogen er inspireret af forskellige terapeutiske metoder. Du kan her læse mere om udvalgte terapeutiske metoder, som psykologbehandlingen kan tage afsæt i.


Afslutning af psykologforløbet  

Hvis det er relevant for dig, vil psykologen og dig, til den den afsluttende session, gennemgå forskellige henvisningsmuligheder. Derefter kommer du tilbage til en samtale hos den socialfaglige rådgiver, hvor I sammen finder ud af, om forløbet i Sig det til nogen skal afsluttes, eller hvad det videre forløb skal være.    

 

For at kunne blive visiteret til et psykologforløb i Sig det til nogen er det nødvendigt, at du kan begå dig på dansk eller engelsk.  

 


Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (Du ringer til Danners døgnåbne rådgivning. Oplys derfor gerne, at du ringer vedrørende Sig det til nogen.)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro 
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk