Rådgivning til voldsudsatte

Individuel rådgivning

Når du er blevet tilbudt et forløb i Sig det til nogen, vil du blive kontaktet af en af vores rådgivere. Sammen aftaler I en dato for opstart af forløb med individuel rådgivning. Rådgivningsforløbet har til formål at hjælpe dig med at forebygge, at volden eskalerer - og i bedste fald til at stoppe den. Formålet er også at styrke dig til at mestre din situation og konsekvenserne af volden. Hvis du har børn, er det med særligt fokus på dem.   

Individuel rådgivning foregår fysisk i hyggelige, trygge og anonyme lokaler centralt i enten Storkøbenhavn, Ringsted, Randers, Kolding eller Holstebro. Du kan få hjælp det sted, der passer dig bedst. 

Du kan også modtage rådgivning online eller via telefon, hvis du er i målgruppen for vores tilbud. Første skridt her er dog en fysisk samtale et af ovenstående steder. Herefter kan dit rådgivningsforløb foregå helt eller delvist online, alt efter hvad, der passer dig. Kontakt os via telefon eller mail for næste skridt. Vi sidder klar til at høre fra dig.


Sådan er rådgivningsforløbet

Ved den første samtale afdækker vi sammen din situation og taler om, hvad du ønsker at få ud af rådgivningsforløbet. Vi tager altid udgangspunkt i din aktuelle situation, og forløbene bliver tilrettelagt respektfuldt og med henblik på at styrke din handlekraft. Sammen skaber vi et overblik, så du bliver i stand til at træffe beslutninger på et solidt grundlag. Vi taler med dig om selvværd, parforhold, sikkerhed, børn, juridiske forhold samt økonomi, bolig og job, hvis der er relevant.  

Hvis din rådgiver vurderer, at det kan være meningsfuldt, kan du blive tilbudt samtaler hos en af Sig det til nogens psykologer og/eller indgå i et gruppeforløb med andre kvinder, som også er i forløb hos Sig det til nogen. Det kan også være, at din rådgiver vurderer, at du står i en situation, hvor der er behov for juridisk rådgivning til en konkret og afgrænset problemstilling.

Den første rådgivningssamtale varer to timer, og herefter vil samtalerne vare en time. Forløbet er i udgangspunktet op til fem rådgivningssamtaler. I nogle tilfælde, hvor det vurderes at være fagligt relevant, vil der være mulighed for at tilbyde dig flere rådgivningssamtaler. Vi vil løbende foretage en sikkerhedsvurdering af din situation. Undervejs i rådgivningsforløbet vil du blive bedt om at besvare et spørgeskema. Dette er for, at vi hele tiden kan udvikle vores arbejde og blive bedre til at målrette indsatsen. 


Hvem er vi?  Faglig tilgang og metoder  

Vi er socialfaglige rådgivere, der har erfaring med at støtte kvinder, der lever i eller med vold. Vi har stor viden om og forståelse for din vanskelige livssituation, og vores fagspecialiserede viden om vold skal hjælpe dig til at forstå og mestre din situation. Vi trækker på en bred erfaring inden for det voldsfaglige felt og gør brug af forskellige teorier, redskaber og metoder, der skal tilføre nuancer og skabe klarhed i en ofte forvirrende situation.  Samtalerne foregår i trygge, rolige og uforstyrrede rammer.   


Afslutning af rådgivningsforløbet  

Når de emner, der er aftalt ved første samtale, er behandlet, afsluttes forløbet ud fra en faglig vurdering foretaget af rådgiverne. 

Uanset om du benytter et af vores andre tilbud, psykologsamtaler, gruppeforløb og/eller juridisk rådgivning, vil du altid afslutte forløbet i Sig det til nogen med en samtale hos den socialfaglige rådgiver, hvor I samler op og afslutter. Ved behov vil der blive henvist til andre hjælpemuligheder.    

 

Fra den 1. marts 2020 tilbyder vi i København rådgivning på dansk, engelsk og arabisk.  

 

Du kan kontakte Sig det til nogen ved enten at ringe eller skrive en mail: 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (døgnåben)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro 
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk 

Hvordan starter du i et individuelt rådgivningsforløb? 

Hvis du tror, at individuel rådgivning hos Sig det til nogen er noget for dig, kan du ringe eller skrive en mail til os. Kontakt os i København, Randers, Ringsted, Kolding eller Holstebro - alt efter hvad der passer dig bedst.  Du vil blive tilbudt en visitationssamtale, som vi skal bruge til at vurdere, om individuel rådgivning er det rette tilbud til dig - hvis ikke, vil vi forsøge at anbefale dig et mere relevant tilbud. 


Vi kontakter dig hurtigst muligt

Hvis vi ikke tager telefonen, kan du sende en e-mail eller indtale en besked med dit telefonnummer, træffetider og navn, så vil vi vende tilbage til dig hurtigst muligt. 


Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (Du ringer til Danners døgnåbne rådgivning. Oplys derfor gerne, at du ringer vedrørende Sig det til nogen.)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro 
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk