Sådan hjælper vi dig


Sådan hjælper vi dig i Sig det til nogen 

Ikke alle kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer, har behov for eller ønsker et ophold på et krisecenter. Sig det til nogen er et gratis rådgivningsforløb for dig, der som kvinde eller pårørende ønsker en anden løsning end et krisecenterophold. Rådgivningsforløbet bliver tilrettelagt efter din situation med udgangspunkt i dine ønsker og behov.


Faglig rådgivning i København, Ringsted, Randers, Kolding og Holstebro

Sig det til nogen har flere rådgivere tilknyttet: Både i Storkøbenhavn, Randers, Ringsted, Kolding og Holstebro. Rådgiverne har en socialfaglig, psykologfaglig eller juridisk uddannelse og erfaring med at rådgive og støtte kvinder og pårørende til kvinder, der har været udsat for psykisk, fysisk vold eller andre former for vold. Rådgivningen er fortrolig. 

Fra 1. marts 2020 tilbyder vi i København rådgivning på dansk, engelsk og arabisk.

Fra 1. maj 2020 er der ligeledes mulighed for juridisk rådgivning i København.

 

Vi tilbyder tre forskellige forløb:

Den individuelle rådgivning kan efter behov suppleres med gruppeforløbpsykologsamtaler og juridisk rådgivning


Hvordan starter du i et rådgivningsforløb hos Sig det til nogen?

Hvis du tror, at et rådgivningsforløb hos Sig det til nogen er noget for dig, kan du ringe eller skrive en mail til os. Kontakt os i København, Randers, Ringsted, Kolding eller Holstebro, alt efter hvad der ligger tættest på dig. Du vil blive tilbudt en visitationssamtale, som vi skal bruge til at vurdere, om rådgivningstilbudet er det rette for dig - hvis ikke, vil vi forsøge at anbefale et mere relevant tilbud. 


Vi kontakter dig hurtigst muligt

Hvis vi ikke tager telefonen, så send gerne en e-mail eller indtal en besked med dit telefonnummer, træffetider og navn. Du kan finde kontaktinfo til det rådgivningssted, der er tættest på dig, i boksen til højre. Vores rådgivere vil vende tilbage til dig hurtigst muligt. 

Sig det til nogen - kort fortalt  

Sig det til nogen er et gratis ambulant rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og deres pårørende, der blev etableret i 2018 af Danner, Randers Krisecenter og Ringsted Krisecenter. I 2020 udvidede vi indsatsen til Holstebro Krisecenter, Kolding Krisecenter og Kvindehjemmet. Fra 2022 kom SDTN delvist på Finansloven. Der er derfor behov for fortsat finansiering, så vi kan sikre, at SDTN også fortsat er et landsdækkende tilbud.   

SDTN består af seks faglige kerneelementer, fire indsatser og tre faglige værktøjer.  Alle partnere i SDTN forpligter sig til at følge Sig det til nogens metodehåndbog, hvilket blandt anden betyder at følge elementer, indsatser og faglige værktøjer og løbende dokumentere indsatsens virkning.

 


Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (Du ringer til Danners døgnåbne rådgivning. Oplys derfor gerne, at du ringer vedrørende Sig det til nogen.)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro 
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk