Sig det til nogen – også under corona-nedlukningen


At leve med vold bliver ikke sat på standby under en pandemi. Tværtimod har vi set, at nedlukning af samfundets institutioner har presset mange familier og parforhold og fået udøvere af partnervold til at eskalere deres farlige adfærd. Sig det til nogen holder åbent i hele landet, og nu kan rådgivningen også foregå delvist online.

Det er muligt at få rådgivning og støtte hos Sig det til nogen. Vi holder åbent alle steder i landet - også under nedlukningen - og tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå smittespredning. Som noget nyt kan du komme i et rådgivningsforløb, som delvist foregår online.

Det er ikke altid, at et krisecenterophold er den rigtige løsning for en kvinde, der er udsat for vold. Det er nemlig langt fra alle voldsudsatte, der har et behov for eller et ønske om at flytte på krisecenter. For mange er et voldfagligt rådgivningsforløb det helt rigtige tilbud, som giver redskaber til at gøre sig fri af voldsspiralen og få bearbejdet voldens konsekvenser.

Hvordan kan jeg komme i forløb i Sig det til nogen?

  • Kontakt den afdeling, der ligger nærmest din bopæl via telefon eller mail. Du kan finde alle afdelinger og kontaktoplysning her. 
  • Rådgiveren vil hurtigst muligt sammen med dig vurdere, om Sig det til nogen er det rigtige tilbud til dig.
  • Herefter vil du få en tid til den første samtale. Det varierer, hvor lang ventetiden er i de forskellige afdelinger. Lige nu er ventetiden længst i København.
  • Din første samtale foregår som udgangspunkt med fysisk fremmøde i et af vores lokaler. Alt efter din situation kan en eller flere rådgivningssamtaler efterfølgende foregå via telefon eller video. Nogle foretrækker også, at alle samtaler foregår fysisk.


Mulighed for rådgivning via video

Rådgivningen foregår i trygge lokaler to steder i København samt i Ringsted, Kolding, Randers og Holstebro. En eller flere af rådgivningssamtalerne i et forløb kan erstattes med en video- eller telefonsamtale. Dog skal den første samtale altid være fysisk.

Tøv ikke med at kontakte Sig det til nogen, selvom situationen lige nu byder os at blive hjemme. Vold, pres og trusler er særlige omstændigheder, men det er altid ok at række ud. Vi står klar i hele landet, og vi gør vores bedste for at tilrettelægge et fleksibelt forløb til dig.


Video kan være en fordel for dig

Under coronanedlukningen har vi lært, at video- og telefonrådgivning kan have flere fordele end kun at mindske smitterisikoen. Nogle kvinder synes, det er er mere fleksibelt at have videosamtaler hjemmefra eller et trygt, kendt sted - fx hvis man bor langt væk fra en af vores afdelinger, eller hvis man har en travl hverdag, hvor det kan være svært at få kabalen til at gå op.

Et forløb i Sig det til nogen bliver altid planlagt individuelt efter den enkeltes behov, og telefon- og videosamtaler er kun et tilbud for dem, som ønsker det.

Vi bruger mediet Whereby.com til vores videosamtaler. Det er nemt, behageligt og sikkert at bruge. Programmet foregår i browseren og kræver ikke en brugerprofil, eller at du downloader et program. Du kan tilgå det direkte via et link, som vi sender til dig.

Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (døgnåben)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro 
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk