Voldsudsatte kvinder har stor glæde af rådgivningen ‘Sig det til nogen’

Af Evelina Gold, Danner
 

“I starten var jeg helt sikker på, at jeg var til besvær, fordi der er så mange andre, der kommer og fortæller. Det må være kedeligt at høre på.”

Sådan siger en 29-årig kvinde, der efter et forløb i det ambulante rådgivningstilbud ‘Sig det til nogen’ er kommet godt videre efter et voldeligt forhold. Hun har meget godt at sige om det rådgivningsforløb hun har været igennem:

“Intet har været noget for stort eller for småt at tale om, og det har været godt. Introduktionen til ‘voldstrappen’ gjorde også en kæmpe forskel. Det at der ligefrem var et skema over det, det blev helt “wow, så er jeg ikke alene”. Det var en øjenåbner, at der var mange andre, der havde oplevet det samme som mig, og det gav mig et håb om, at der er en løsning."

‘Sig det til nogen’ er et samarbejde mellem Danner, Krisecenter Randers og Krisecenter Ringsted og henvender sig til voldsudsatte kvinder, der af forskellige grunde ikke kommer på krisecenter.

Det første halve år, hvor mange kvinder har været i rådgivningsforløb i 'Sig det til nogen', viser gode takter for den ambulante rådgivning. Det første statusnotat udarbejdet af Oxford Research drager blandt andet foreløbige konklusioner om, at kvindernes trivsel øges, at de i mindre grad bliver udsat for vold, at de forholder sig anderledes positivt til deres situation, får større selvværd og bliver bedre i stand til at handle, når det kommer til deres sikkerhed og juridiske situation.


Ikke længere bange for eksmanden

Hanne Kirstein, der er voldsfaglig rådgiver i Danner og ‘Sig det til nogen’, kan nikke genkendende til, at kvinderne har stor glæde af at få redskaber, der gør dem i stand til at lægge den konkrete vold eller de spor, volden har sat, bag sig.

“Jeg har haft en del kvinder, som er kommet ud af et voldeligt forhold for to-tre år siden, og hvor livet kører videre - med en masse bøvl med eks-partneren omkring børnene, samvær, ferier og den slags. Det tænker kvinderne ofte som noget, de bøvler med, men de tænker sig ikke længere som voldsramte. Men mange af voldens mekanismer er der stadig. På den måde er de stadig berørte af volden. De her kvinder har heller aldrig været på krisecenter og er på den måde en ny målgruppe for Danner,” siger Hanne Kirstein.

Hun giver flere eksempler på, hvordan kvinderne kommer videre efter et rådgivningsforløb hos hende.

En kvinde, der var blevet skilt for flere år siden, men var stadig bange for sin eksmand, fordi han var utilregnelig og ustabil. Han havde temperament, var svær at lave aftaler om børnene med og sagde kritiske ting om hende til børnene. Der var mange episoder, hvor kvinden særligt var i tvivl om, hvordan hun bedst kunne støtte sine børn isamværet med deres far. Men hun var også generelt i tvivl om, hvad der var rigtigt og forkert - en problemstilling, der gør sig gældende for rigtig mange voldsramte.

“Vi arbejdede med at få klarlagt, hvad der er ok, og hvad der ikke er ok, og med at få sat nogle rammer op for, hvordan hun skulle håndtere ham. For eksempel hvilke formuleringer der var gode at bruge, når hun skrev beskeder til ham, hvordan hun kunne planlægge sommerferierne med børnene et år i forvejen for at få en chance for at holde ferie med dem, eller hvordan hun kunne tale med børnene og også lære dem at sætte grænser,” fortæller Hanne Kirstein og fortsætter: “Efter fem samtaler sagde hun, at hun var et meget bedre sted. Både fordi hun ikke længere var bange for ham, og fordi hun havde lært at skelne mellem de elementer i eksmandens opførsel, der hører til et normalt forældreskab, og de elementer, som hun skulle skærme sig fra. Jeg synes, det er et rigtig godt billede på, hvad der kan flytte sig på relativt kort tid.”


Kontakt os 

Storkøbenhavn 
Tlf.: 33 33 00 47 (døgnåben)
Mail: sigdettilnogen@danner.dk

Ringsted
Tlf.: 51 72 11 27
Mail: ps@ringsted-krisecenter.dk

Randers
Tlf.: 23 99 58 37 / 23 99 58 35
Mail: sig-det-til-nogen@randers.dk

Kolding
Tlf.: 75 53 17 81
Mail: sigdettilnogen@koldingkrisecenter.dk

Holstebro 
Tlf.: 22 78 45 68
Mail: sdtn@holstebro.dk