Skoleklasser og studerende


Til dig, der skriver opgave

I Danner modtager vi mange henvendelser fra skoleklasser og studerende, der skriver opgaver om vold. Det vil vi gerne hjælpe med. Her er nogle tips til, hvor du kan finde information, og hvordan du kan forberede dig, inden du eventuelt kontakter os.


Udforsk Danners hjemmeside 

Det allerførste du skal gøre er, at sætte dig grundigt ind i, hvad vold i nære relationer er. Dette kan ud gøre ved at navigere rundt på danner.dk.

Danner er en feministisk samfundsaktør, som, for at sikre lige muligheder for alle uanset køn, blander sig i den offentlige debat. Søg inspiration, og få et godt indblik i, hvad vi arbejder med, og hvad vi sætter på dagsordnene ved at læse vores nyheder og debat her.


Udforsk andre relavante hjemmesider
 
Danner har mange samarbejdspartnere, som også beskæftiger sig med vold i nære relationer:
LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Socialstyrelsen – Vidensportalen

Børns Vilkår
Red barnet
Mødrehjælpen
Dialog mod vold


Send en mail med dine spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte os. Nogle gange har vi dog lidt travlt, og det kan derfor være nemmere at planlægge ud fra en mail, hvornår vi kan sætte ordentlig tid af til at svare på dine spørgsmål.
Send dine spørgsmål til foredrag@danner.dk
 

Handler din opgave om en anden form for vold end vold i nære relationer? 

I Danner har vi specialviden om vold i nære relationer. Vold i nære relationer er, når partnere, familiemedlemmer eller andre tæt på udøver vold mod en person. VI har særlig fokus på vold mod kvinder og børn. Skriver ud om andre former for vold, fx voldtægt eller vold i bylivet, kan du i stedet prøve at kontakte en af disse organisationer: 

Center for voldtægtsofre
Det Kriminalpræventive råd
Børns Vilkår
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Dansk Kvindesamfund
Sundhedsstyrelsen


I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. februar 2020
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.