Skoleklasser og studerende

Til dig, der skriver opgave

I Danner modtager vi mange henvendelser fra skoleklasser og studerende, der skriver opgaver om vold. Det vil vi gerne hjælpe med. Her er nogle tips til, hvor du kan finde information, og hvordan du kan forberede dig, inden du eventuelt kontakter os.


Udforsk Danners hjemmeside 

Det allerførste du skal gøre er, at sætte dig grundigt ind i hvad vold i nære relationer er

Derefter kan du navigere rundt på danner.dk, hvor du kan finde tal og fakta om vold, om lovgivning og om krisecentre og læse om voldens former, dynamik og årsager.

Når man skriver en rapport indleder man ofte med en sammenfatning - dvs. en kort udgave af hele rapporten, hvor man fremhæver de vigtigste pointer. På danner.dk kan du finde en inspiration til din egen rapport ved at læse andre relevante rapporter.


Udforsk andre relavante hjemmesider
 
Danner har mange samarbejdspartnere, som også beskæftiger sig med vold i nære relationer:
LOKK – Landsorganisation af Kvindekrisecentre
Socialstyrelsen – Vidensportalen
Viden om kærestevold

Børns Vilkår
Red barnet
Mødrehjælpen
Dialog mod vold


Send en mail med dine spørgsmål

Du er altid velkommen til at kontakte os. Nogle gange har vi dog lidt travlt, og det kan derfor være nemmere at planlægge ud fra en mail, hvornår vi kan sætte ordentlig tid af til at svare på dine spørgsmål.
Send dine spørgsmål til foredrag@danner.dk
 

Handler din opgave om en anden form for vold end vold i nære relationer? 

I Danner har vi specialviden om vold i nære relationer. Vold i nære relationer er, når partnere, familiemedlemmer eller andre tæt på udøver vold mod en person. VI har særlig fokus på vold mod kvinder og børn. Skriver ud om andre former for vold, fx voldtægt eller vold i bylivet, kan du i stedet prøve at kontakte en af disse organisationer: 

Center for voldtægtsofre
Det Kriminalpræventive råd
Børns Vilkår
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Dansk Kvindesamfund
Sundhedsstyrelsen


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt