Skolen i Danner

Skolen i Danner begyndte i 2012 og blev afsluttet i udgangen af 2014.

Omkring halvdelen af alle børn i krisecenter afbryder deres skolegang i kortere eller længere tid. Nogle af disse børn bor på krisecenter i op til et år. Børn har brug for kontinuitet og behov for at blive stimuleret – også midt i en krisesituation.

Formålet med projektet “Skolen i Danner” var at inddrage skoleundervisning i hjælpen til barnet og skabe sammenhæng i barnets læring og udvikling. Samtidig blev både mor og folkeskolelærer klædt på til det videre forløb efter opholdet på Danners Krisecenter.

Danner har udviklet et undervisningstilbud, så børnene i Danners Krisecenter kan fortsætte deres skolegang, men tilpasset deres individuelle behov. Volden har ofte præget dem i lang tid, og deres evne til at lære nyt er tit påvirket af volden.

Med projektet udvikles en metode, der sikrer, at læreren i den skole, barnet senere skal gå på, får kendskab til barnets læringsstil, udfordringer og situation.

Der er blevet etableret en skolestue i Danners have, som udgjorde de fysiske rammer for skoleprojektet.

Projektet blev finansieret af Egmont Fonden.


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt