#STÅRSTADIG

Danner spiller en afgørende rolle i at hjælpe voldsudsatte kvinder og deres børn med at bryde med volden. Mens de bor på Danners krisecenter får de råd og støtte til at komme ud af den krise de er i.
3. juli 2015

Når kvinderne og deres eventuelle børn flytter fra krisecentret opstår en ny og usikker periode i deres liv, som i værste fald kan bringe dem tilbage til det tidligere voldelige forhold eller ud i et nyt parforhold præget af vold. Derfor arbejder vi i Danner fokuseret med at hjælpe kvinderne videre, også når opholdet er slut. Indsatsen er en del af det, der kaldes for efterværn.

I dag ligger ansvaret for efterværn i kommunerne. Men kommunernes efterværn handler primært om støtte til praktiske forhold om bolig, økonomi, arbejde, uddannelse, samvær mv. I Danner mener vi ikke, at det er tilstrækkeligt. Kvinderne har også brug for at bevare relationen til rådgiverne i krisecentret, som de føler sig trygge ved, som kender deres historie og har forståelse for voldens konsekvenser og kompleksitet. I dag må vi selv finde finansiering til vores efterværn, hvilket både gør det skrøbeligt og desværre heller gør det muligt for os at nå ud til alle dem, vi gerne ville hjælpe.

Læs mere om kampagnen og støt vores arbejde her

Læs også

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt