Stalking

En konstellation af adfærd og hændelser, der påføres et andet menneske, og som af den udsatte opleves som gentagen, påtrængende og uønsket kontakt og kommunikation.

Dansk Stalkingcenter henviser til ovenstående definition (af Mullen, Páthe, Purcell & Stuart, 1999) af begrebet stalking. 

Eksempler på stalking 

  • Chikane med gentagende telefonopkald og SMS’er 
  • Uønskede og gentagende kærlighedserklæringer 
  • Trusler om vold
  • Forfølgelse og overvågning af personens hjem og arbejdsplads samt overvågning via elektronisk udstyr som fx GPS
  • Rygtespredning og falske anklager
  •  Chikanering af personens omgangskreds
  • Hærværk af personens ejendele eller indbrud i personens hjem 


Hvad er stalking? 

Stalking er en voldsform, hvor en person systematisk forsøger at kontakte en anden person for at få personens opmærksomhed på en uønsket eller intimiderende måde. For at der tale om stalking skal henvendelserne være gentagende over tid, så der tegner sig et systematisk mønster. 


Hvem stalker, og hvad er formålet?

Personer, der stalker opdeles ofte i tre grupper ud fra relationen til den, der bliver stalket – enten som ekspartner, tidligere venner/bekendte samt fremmede. Som oftest er de drevet af et eller flere motiver, såsom hævn, fascination, at genoprette en relation og/eller chikane. 


Er du udsat for stalking?

Er du, eller er du i tvivl, om du er, udsat for stalking? Få mere viden om stalking på Dansk Stalkingcenters hjemmeside eller ring til Danner for hjælp og råd!


Negativ social kontrol kendes også som kollektiv- eller æresrelateret vold. Her er flere i familien med til at kontrollere eller udøve vold mod en kvinde for, at hun skal underkaste sig de normer, der eksisterer i familien, og det miljø den tilhører.
Hvert år udsættes cirka 38.000 kvinder for fysisk vold fra deres partner. For psykisk vold er tallet det dobbelte. Fysisk vold giver ar på huden, mens psykisk vold giver ar på selvværdet og selvtilliden! Læs om, og få eksempler på, psykisk vold her.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former. Fælles for alle former er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder. Læs mere om vold mod kvinder her!