Bliv klog af rapporter og eksperter

Vold i nære relationer har stor bevågenhed. Her kan du læse nogle af de seneste rapporter og ekspertudtalelser på området.

Jura-speciale: Vold mod kvinder i nære relationer (pdf) Specialet beskriver misforholdet mellem lovgivningen og den (manglende) retspraksis omkring psykisk vold som en strafbar handling.

NGO'ers rapport om Danmark og Istanbulkonventionen Dannmark overholder ikke Istanbul-konventionen, som siger at alle kvinder, der er blevet udsat for vold, skal have særlig beskyttelse. Det skriver en række NGO'er i et høringssvar til EU's Grevio-udvalg, som monitorerer Istanbulkonventionen i medlemslandene.

Justitsministeriets rapport om Danmark og Istanbulkonventionen Læs den danske regerings rapport til EU's Grevio-udvalg om Danmarks opfyldelse af Istanbulkonventionen.

Den usynlige vold (pdf)
Psykisk vold har store menneskelige konsekvenser. Svære traumer, og i visse tilfælde drab, kan være resultatet af at leve i et forhold med psykisk vold. Men det er muligt at forebygge psykisk vold ved hjælp af kriminalisering, viden og tidlig sporing.

Justitsministeriets lovforslag om kriminalisering af psykisk vold Forslaget blev fremsat i Folketinget den 8. januar 2018


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt