Stop kvindedrab

Hvert år dræbes cirka 12 kvinder af deres partner i Danmark

Vi mindes disse kvinder og deres pårørende med en landsdækkende kampagne: Stop kvindedrab!  

Skriv under i dag! Sammen kan vi lægge pres på politikere og myndigheder til at sætte ind på alle fronter, så ingen skal frygte at blive slået ihjel af deres partner.

98.10%

78,480 har nu skrevet under.

Oplyser du dit telefonnummer, kan vi fortælle dig mere om kampagnen og vores arbejde for voldsudsatte kvinder og børn. 

Når mænd dræber deres kæreste eller eks-kæreste, har de som regel været ekstremt dominerende i parforholdet. Vi ved en del om, hvad der går forud for partnerdrab, derfor efterlyser Danner konkrete tiltag, der forpligter Danmark til at nedbringe antallet af partnerdrab og omfanget af vold mod især kvinder.

Med de første 23.000 underskrifter, som blev afleveret til politikerne i 2021 lykkes det Danner at sætte præg på rammene for politiets arbejde de næste fire år. Aftalen sikrer nemlig:

Særlige teams i hver politikreds mod vold i nære relationer.

Politi og anklagemyndighed får tilført særlige ressourcer til arbejdet med vold i nære relationer og voldtægt, hvor blandt andet hjælpen til ofre styrkes. Ud over specialiserede teams i hver politikreds, bliver der mulighed for videoafhøring og efter- og videreuddannelse af politikorpset om netop vold i nære relationer.

Den 28. januar i år overrakte vi 60.316 underskrifter til daværende justitsminister Nick Hækkerup. Underskrifter som cementerer, at der er brug for en samlet handleplan for at forebygge kvindedrab nu. Udkast til handleplanen mod partnervold og partnerdrab kom ligestillingsminister Trine Bramsen med i juni 2022. Den har mange gode forslag, men mangler et essentiel punkt – nemlig penge til at sikre et landsdækkende ambulant rådgivning til de voldsudsatte kvinder, der ikke ønsker eller kan komme på krisecenter.

Vi har derfor stadig brug for din underskrift! Hjælp os med at sikre:

Ambulant rådgivning til voldsudsatte og udøvere skal skrives ind i Serviceloven

Hvis vi skal forebygge partnerdrab og kvindedrab, skal vi forebygge vold i nære relationer. Ikke alle har brug for eller mulighed for at komme på krisecenter, selvom de lever med et højt trusselsniveau, men de har brug for hjælp. Derfor tilbyder Danner og andre organisationer ambulant rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere. Vi har ikke plads til at hjælpe alle dem, som efterspørger hjælpen - derfor skal den ambulante rådgivning på voldsområdet gøres landsdækkende og skrives ind i Serviceloven, så alle får ret til den nødvendige hjælp.

Mere viden hos de danske myndigheder om voldens frygt og dynamik kan redde liv

Den britiske kriminolog Jane Monckton Smith har kortlagt otte trin, der går forud for kvindedrab i England. Den viden og anden international viden kan vi drage nytte af herhjemme. Stort set alle voldsudsatte kvinder møder et dårligt offentligt system i Danmark, der ikke forstår det høje trusselsniveau, som partnervold medfører – også selvom parforholdet er slut. Perioden omkring et brud er oftest farligst. Enhver kontakt med frontpersonale hos fx politi eller skadestue udgør en unik mulighed for at hjælpe, men er samtidigt også en risiko for at svigte fatalt.  

Oplysning om sexisme og risikoadfærd kan forebygge vold

Vi ved fra andre områder som mobning og alkoholmisbrug, at med bred viden i befolkningen og hjælpeinstanser, kan vi nedbringe antallet af borgere, som er udsatte. På samme måde skal vi skabe en grobund for at undgå sexisme og risikoadfærd, der leder til partnervold og partnerdrab. Vi skal give handlingsanvisninger, så ingen er i tvivl om hvem, der kan hjælpe. Omgivelsernes tvivl og tavshed er gerningsmandens bedste venner, så får han m/k nemlig fred til at fortsætte sin nedbrydende og farlige adfærd.  

Ambitiøs national handlingsplan mod partnerdrab og vold i nære relationer efterlyses

Vi mangler en samlet plan, som tager højde for, at forebyggelse af kvindedrab og partnervold ikke kun er et juridisk problem, men også et kulturelt, socialt og sundhedsmæssigt problem.  

Der er brug for overblik og systematisk tilgang til de metoder og indsatser, der bruges. Det, der virker bedst, skal udbredes, og myndighedernes møde med en borger, der lever med vold og trusler inde på livet skal tage udgangspunkt i et fælles værdisæt og vidensgrundlag. Og der skal naturligvis sikres midler til de områder der kan forebygge partnervold og kvindedrab.

Når du skriver under, hjælper du Danner med at løfte denne vigtige dagsorden til øverste politiske niveau.

Vi kan stoppe kvindedrab sammen. Tak!

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47
Chat med os