Stop kvindedrab

Hvert år dræbes 12 kvinder af deres partner i Danmark

Vi mindes disse kvinder og deres pårørende med en landsdækkende kampagne: Stop kvindedrab!  

Skriv under i dag! Sammen kan vi lægge pres på politikere og myndigheder til at sætte ind på alle fronter, så ingen skal frygte at blive slået ihjel af deres partner.

78.75%

23,625 har nu skrevet under.

Oplyser du dit telefonnummer, kan vi fortælle dig mere om kampagnen og vores arbejde for voldsudsatte kvinder og børn. 

 

Når mænd dræber deres kæreste eller eks-kæreste, har de som regel været ekstremt dominerende i parforholdet. Vi ved en del om, hvad der går forud for partnerdrab, derfor efterlyser Danner her en række konkrete tiltag, der forpligter Danmark til at nedbringe antallet af partnerdrab og omfanget af vold mod især kvinder. Med din underskrift kan vi presse på for politisk vedtagelse af:

Øremærket millionbeløb til politienheder for at stoppe partnerdrab og partnervold  

Som myndighed bør politiet gå forrest og forebygge partnerdrab. Særlige enheder med et øremærket millionbeløb vil betyde, at politiet fremover har efterforskere og analysekapacitet til at kigge på tværs af sager om partnerdrab og drabsforsøg i nære relationer. Det er fatalt, at vi forsømmer at finde mønstre og fællesnævnere, som disse sager har.

Ambulant rådgivning til voldsudsatte og udøvere skal skrives ind i Serviceloven

Hvis vi skal forebygge partnerdrab og kvindedrab, skal vi forebygge vold i nære relationer. Ikke alle har brug for eller mulighed for at komme på krisecenter, selvom de lever med et højt trusselsniveau, men de har brug for hjælp. Derfor tilbyder Danner og andre organisationer ambulant rådgivning til voldsudsatte og voldsudøvere. Vi har ikke plads til at hjælpe alle dem, som efterspørger hjælpen - derfor skal den ambulante rådgivning på voldsområdet gøres landsdækkende og skrives ind i Serviceloven, så alle får ret til den nødvendige hjælp.

Mere viden hos de danske myndigheder om voldens frygt og dynamik kan redde liv

Den britiske kriminolog Jane Monckton Smith har kortlagt otte trin, der går forud for kvindedrab i England. Den viden og anden international viden kan vi drage nytte af herhjemme. Stort set alle voldsudsatte kvinder møder et dårligt offentligt system i Danmark, der ikke forstår det høje trusselsniveau, som partnervold medfører – også selvom parforholdet er slut. Perioden omkring et brud er oftest farligst. Enhver kontakt med frontpersonale hos fx politi eller skadestue udgør en unik mulighed for at hjælpe, men er samtidigt også en risiko for at svigte fatalt.  

Oplysning om sexisme og risikoadfærd kan forebygge vold

Vi ved fra andre områder som mobning og alkoholmisbrug, at med bred viden i befolkningen og hjælpeinstanser, kan vi nedbringe antallet af borgere, som er udsatte. På samme måde skal vi skabe en grobund for at undgå sexisme og risikoadfærd, der leder til partnervold og partnerdrab. Vi skal give handlingsanvisninger, så ingen er i tvivl om hvem, der kan hjælpe. Omgivelsernes tvivl og tavshed er gerningsmandens bedste venner, så får han m/k nemlig fred til at fortsætte sin nedbrydende og farlige adfærd.  

Ambitiøs national handlingsplan mod partnerdrab og vold i nære relationer efterlyses

Vi mangler en samlet plan, som tager højde for, at forebyggelse af kvindedrab og partnervold ikke kun er et juridisk problem, men også et kulturelt, socialt og sundhedsmæssigt problem.  

Der er brug for overblik og systematisk tilgang til de metoder og indsatser, der bruges. Det, der virker bedst, skal udbredes, og myndighedernes møde med en borger, der lever med vold og trusler inde på livet skal tage udgangspunkt i et fælles værdisæt og vidensgrundlag.

Når du skriver under, hjælper du Danner med at løfte denne vigtige dagsorden til øverste politiske niveau.

Vi kan stoppe kvindedrab sammen. Tak!

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47