Støt voldsudsatte kvinder og børn

Danner er en privat organisation, der arbejder for en verden fri for vold mod kvinder og børn. Når du støtter Danner, er du med til at hjælpe kvinder og børn til et liv uden vold. Samtidig er du med til at give kvinderne en stemme og nedbryde tabuet omkring vold i hjemmet.

 

Personoplysninger

Betalingsoplysninger

Når du oplyser dit CPR-nummer kan du få fradrag for dine donationer.

Når du støtter Danner, er du med til at hjælpe kvinder og børn til et liv uden vold. Samtidig er du med til at give kvinderne en stemme og nedbryde tabuet omkring vold i hjemmet.


SMS Danner til 1919 og støt med 100 kr.
MobilePay: 29 24 25 29
Engangsbidrag kan også overføres til Danners konto i Danske Bank:
Reg.nr. 3001
Kontonummer 4175329102

Du har mulighed for at få fradrag op til 15.600 kr. i 2017, når du støtter velgørende foreninger i Danmark. For at få fradrag, skal du oplyse dit cpr.nr. Danner sørger for at indberette dit støttebeløb til SKAT. Vi behandler naturligvis dine oplysninger fortroligt og efter gældende lovgivning.

Testamenter har meget stor betydning for Danners arbejde. Betænker du Danner i dit testamente sikrer du, at Danner fortsat kan hjælpe voldsudsatte kvinder og børn.

Danner betaler ikke arveafgift. Det betyder, at din testamentariske gave går ubeskåret til Danners arbejde og til at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn.

Dit testamente kan udformes på mange måder alt afhængigt af, om du har arvinger, og hvordan du vil fordele dine værdier. Du kan vælge at give en procentdel, et fast beløb eller testamentere hele din formue. Med et testamente bestemmer du, hvordan dine værdier skal uddeles. Har du ingen arvinger, og har du ikke skrevet testamente, vil hele din arv gå til staten.

Før du laver et testamente, er det vigtigt at sætte sig ind i de juridiske regler. Der er nemlig mange krav til udformningen af testamentet. I Danner opfordrer vi derfor altid til, at tage kontakt til en advokat for at udforme sit testamente korrekt.

Har du spørgsmål til, hvordan du kan tilgodese Danner i dit testamente, er du meget velkommen til at kontakte Danners fundraiser Julie Tolstrup på jts@danner.dk eller telefon 30785861.

Der er mange muligheder for at støtte Danner som virksomhed, og I kan være med til at gøre en stor forskel for Danners arbejde og de voldsudsatte kvinder og børn.

Ring til Danners fundraiser Julie Tolstrup på telefon 3078 5861 og hør om mulighederne for give en donation eller indgå i forskellige samarbejder.

Danner er en privat organisation, der arbejder nationalt og internationalt for en verden fri for vold mod kvinder og børn. Vi tror, vejen dertil er ved at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene.

Dannerdriver et af Danmarks ældste og største krise, – og rådgivningscentre for voldsramte kvinder og børn. Vi er 38 medarbejdere, der sammen med ca. 300 frivillige ildsjæle arbejder for, at alle kvinder og børn skal live et liv uden vold.
Vores videns, – og kommunikationsafdeling dokumenterer og formidler viden og fakta om vold. Internationalt har vi projekter i bl.a. Grønland, Afghanistan og Tunesien, hvor vi understøtter lokale krisecentre og kvinderettighedsgrupper.

Skriv under og gør den livsfarlige psykiske vold strafbar

Følg os på Facebook