Støt voldsudsatte kvinder og børn

Vi forebygger og rådgiver omkring vold, og på vores krisecenter hjælper vi voldsudsatte kvinder og børn.

Når du støtter Danner, er du med til at hjælpe kvinder og børn til et liv uden vold. Samtidig er du med til at give kvinderne en stemme og nedbryde tabuet omkring vold i hjemmet.
 

Bliv Danner Ven og hjælp voldsudsatte kvinder og børn hver måned

 

Personoplysninger

Betalingsoplysninger

Når du oplyser dit CPR-nummer kan du få fradrag for dine donationer.

Når du støtter Danner, er du med til at hjælpe kvinder og børn til et liv uden vold. Samtidig er du med til at give kvinderne en stemme og nedbryde tabuet omkring vold i hjemmet.


Som privat organisation er Danner afhængige af bidrag for private.
På forhånd stor tak for din hjælp.

SMS Danner til 1919 og støt med 100 kr.

MobilePay: 56069

Bidrag kan også overføres til Danners konto i Danske Bank:
Reg.nr. 3001 Kontonummer 4175329102

Du har mulighed for at få fradrag op til 16.300 kr. i 2019, når du støtter velgørende foreninger i Danmark. For at få fradrag, skal du oplyse dit cpr.nr. Danner sørger for at indberette dit støttebeløb til SKAT. Vi behandler naturligvis dine oplysninger fortroligt og efter gældende lovgivning.

Testamenter har meget stor betydning for Danners arbejde. Betænker du Danner i dit testamente sikrer du, at Danner fortsat kan hjælpe voldsudsatte kvinder og børn.

Danner betaler ikke arveafgift. Det betyder, at din testamentariske gave går ubeskåret til Danners arbejde og til at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn.

Dit testamente kan udformes på mange måder alt afhængigt af, om du har arvinger, og hvordan du vil fordele dine værdier. Du kan vælge at give en procentdel, et fast beløb eller testamentere hele din formue. Med et testamente bestemmer du, hvordan dine værdier skal uddeles. Har du ingen arvinger, og har du ikke skrevet testamente, vil hele din arv gå til staten.

Før du laver et testamente, er det vigtigt at sætte sig ind i de juridiske regler. Der er nemlig mange krav til udformningen af testamentet. I Danner opfordrer vi derfor altid til, at tage kontakt til en advokat for at udforme sit testamente korrekt.

Da Danner er en fond, er det særligt vigtigt, at det specifikt bliver skrevet ind i testamentet, at din arv skal gå til driften af Danner, da midlerne ellers vil blive bundet.

Har du spørgsmål til, hvordan du kan tilgodese Danner i dit testamente, er du meget velkommen til at kontakte Danners fundraiser Julie Tolstrup på jts@danner.dk eller telefon 30785861.

Som privat organisation er Danner afhængige af bidrag fra private og erhvervslivet.

Der er mange muligheder for at støtte Danner som virksomhed, og I kan være med til at gøre en stor forskel for Danners arbejde og de voldsudsatte kvinder og børn.

Vi skræddersyr samarbejder som eksempelvis erhvervs- eller produktsamarbejder, hvor der er fokus på synlighed og branding. Ring til Danners fundraiser Julie Tolstrup på telefon 3078 5861 og hør om mulighederne for give en donation eller indgå i forskellige samarbejder, hvor I som virksomhed støtter voldsudsatte kvinder og børn.

Danner er også med i donaid-mærkeordningen. Som producent kan du også mærke dit produkt med donaid-mærket. Når en vare er mærket med donaids hjerte, betyder det, at virksomheden bag produktet har sendt støtte til et projekt, der står deres hjerte nært, som Danner. Når du støtter Danner via donaid går støtten ubeskåret til voldsudsatte kvinder og deres børn. Læs mere på donaid.dk

Danner er en privat organisation, der arbejder nationalt og internationalt for en verden fri for vold mod kvinder og børn. Vi tror, vejen dertil er ved at skabe respekt, ligeværd og lige muligheder mellem kønnene.

Danner driver et af Danmarks ældste og største krise– og rådgivningscentre for voldsramte kvinder og børn. Vi er 38 medarbejdere, der sammen med ca. 300 frivillige ildsjæle arbejder for, at alle kvinder og børn skal leve et liv uden vold.
I vores videns– og kommunikationsafdeling dokumenterer og formidler vi viden og fakta om vold. Med baggrund i vores praksis fra krisecentret og dokumenteret viden om vold, underviser vi om vold mod kvinder og børn og det at drive krisecenter. Og med kommunikation og kampagner oplyser vi om vold og dens frygtlige konsekvenser - og vi er med til at sætte vold mod kvinder og børn på den politiske agenda. Internationalt har vi projekter i bl.a. Grønland, Afghanistan og Tunesien, hvor vi understøtter lokale krisecentre og kvinderettighedsgrupper.

Danner følger de indsamlingsetiske retningslinjer.

Som privat organisation indsamler vi løbende bidrag til Danners arbejde for voldsudsatte kvinder og børn.

Danner er medlem af Isobro, der er indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, og vi følger deres indsamlingsetiske retningslinjer.

Indsamling til Danner sker via hjemmeside, sociale medier, sms, mobilepay og telemarketing, Via Indsamlingsnævnet (journalnummer 15-921-0008) har vi anerkendelse som indsamlingsorganisation og må derfor afholde indsamlinger. Du kan altid se vores se årsregnskab her.

Kontakt Danners fundraising, hvis du ønsker at blive Danner Ven, bidrage eller på anden vis støtte finansielt op om Danners arbejde.
Kontak Julie Tolstrup på jts@danner.dk eller telefon 30785861.

Det sker i Danner

25. februar 2020
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.