Gør psykisk vold strafbart – skriv under nu!

Psykisk vold knuser liv. Over en halv million danskere lever eller har levet i et forhold med trusler om vold, ydmygelser og kontrol. Selvom den psykiske vold er mest udbredt, er det i dag kun den fysiske vold, der bliver straffet. 

Hjælp Danner med at få den skadelige psykiske vold gjort strafbar.

98.55%

14,783 har nu skrevet under.

Oplyser du dit telefonnummer, kan vi fortælle dig mere om kampagnen og vores arbejde for voldsudsatte kvinder og børn. 

 

Desværre er psykisk vold langt mere skadelig, end vi går og tror. Mennesker, der bliver udsat for systematisk ydmygelse, nedgørelse og kontrol af fx en kæreste, kan få skader, der varer i mange år eller resten af livet. De betaler en meget høj pris. Omvendt slipper gerningsmanden for at skulle stå til ansvar for de skader, han har påført et andet menneske.  

”Når jeg ammede, var han som en løve i bur. Jeg skulle skynde mig at blive færdig, og investere tiden i vores parforhold. Han påstod, at jeg brugte længere tid på vores datter end nødvendigt, og han spurgte om jeg ikke elskede ham mere. Når jeg så var færdig med at amme, talte han slet ikke til mig. Jeg blev usikker og bebrejdede mig selv, at jeg var så længe om at pusle den lille.”  Susanne, tidligere voldsudsat og beboer på Danners krisecenter

I dag er gentagen psykisk vold ikke gjort til en selvstændig strafbar handling. Der er bestemmelser i Straffeloven, der burde føre til at psykisk voldelige gerningsmænd blev straffet. Undersøgelser viser dog, at disse paragraffer aldrig er blevet brugt til at dømme eller rejse tiltale mod en person for at have begået psykisk vold

”Vores datter skreg, og mælken løb fra mine bryster. Jeg kunne ikke komme ind og amme hende. Jeg græd og kunne ikke overskue situationen. Jeg frøs. Jeg turde ikke gå over til naboerne, af frygt for deres reaktion. Jeg var bange for, at de ikke ville tro på mig. Jeg sad på trappen det meste af natten før han lukkede op.”  Susanne boede flere år sammen med kæresten Lars, der udsatte hende for psykisk vold. Efter ophold på Danners krisecenter bor hun i dag alene med børnene.

I Danner ved vi, hvor skadelig den psykiske vold er, og hvor svært det er for de kvinder, der har boet hos os at acceptere, at den mand, der har været dominerende, krænkende og truende over for hende i måske årevis, ikke bliver straffet for sine ugerninger. Ved at gøre gentagen psykisk vold strafbar som selvstændig handling, kan vi både hjælpe flere voldsudsatte til at komme ud af et voldeligt forhold og videre i livet, og vi kan stoppe voldsudøvernes gerninger langt mere effektivt. Vi kan endda hjælpe voldsudøverne bedre, siger Lisbeth Jessen, som er direktør i Danner og har lang karriere i Dansk Politi bag sig.

Danner vil stoppe psykisk vold og kæmpe for at gentagen psykisk vold bliver selvstændigt kriminaliseret. 

Du kan hjælpe Danner og voldsudsatte kvinder ved at skrive under på vores underskriftsindsamling. Ved at give Danner din underskrift, kan du sammen med tusinder af andre danskere være med til at lægge pres på de ansvarlige politikere, når lovforslaget bliver fremsat i Folketinget senere på året.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt