Todageskursus: Hvorfor går hun ikke bare?

Kursus for dig, som møder voldsudsatte i dit arbejde. Få øje på volden og få konkrete værktøjer til at hjælpe.

Har du været i tvivl, om det, du så, var tegn på vold i hjemmet? Har du oplevet at føle dig magtesløs, når en voldsudsat kvinde blev i forholdet med den voldelige partner? Har du haft svært ved at finde de rigtige ord til at tale om volden? 

Danners 2-dags kursus har titlen Hvorfor går hun ikke bare?  fordi det er det spørgsmål, vi hører alleroftest. Det er meget svært at forstå, at man kan blive i et forhold, som er destruktivt og farligt - og det endda i årevis. De fleste af os siger, at det aldrig kunne ske for os selv.

Fagpersoner i frontlinjen som fx socialrådgivere, politi, sundhedspersonale, psykologer, familierådgivere, etc. har en afgørende rolle i forhold til at identificere og hjælpe, når der er vold i hjemmet. Men opgaven er svær, og få har den tilstrækkelige viden om vold.

Download en one-pager med 3 gode argumenter til din chef om, hvorfor du skal på kursus om vold i hjemmet.

Hvorfor Danner?   

På vores kurser får deltagerne Aha!-oplevelser, når vi forklarer de psykologiske dynamikker, der fastholder den voldsudsatte i en usund relation, og når vi udfolder nervesystemets og hjernens reaktioner på at blive udsat for det traume, som volden er. Vi præsenterer teori og holder den op mod praksiserfaringer fra Danners krise- og rådgivningscentre, og deltagerne oplever at kunne relatere det videre til de mennesker, de selv møder gennem deres arbejde. Mange får nye input til, hvordan de kan håndtere igangværende sager, så vi mener det, når vi siger, at Danners kurser kan bruges direkte i dit daglige arbejde.

På vores 2-dags kursus kommer vi desuden ind på, hvordan man som fagperson bedst møder den voldsudsatte, og vi har både forsknings- og praksisbaseret viden om, hvordan kvinderne oplever mødet med systemet. Vores dygtige undervisere trækker på mangeårig praksiserfaring, og deler ud af gode råd og særlige forhold, man som fagperson med fordel kan være opmærksom på i mødet med den voldsudsatte.

Meget professionelt og indsigtsrigt kursus. Dygtige oplægsholdere, der evnede at skabe et godt og konstruktivt rum med masser af plads til refleksioner. Jeg er kommet hjem med konkrete værktøjer, jeg nu skal bringe i anvendelse i min hverdag.

Deltager på Danners kursus i september 2023

Tid: 30. og 31. januar 2024 kl. 9-16 (kaffe og croissant fra kl. 8:30)
 
Sted: Dannerhuset, Nansensgade 1, 1366 København K 

Pris: 4.800 kr. ex. moms. Prisen er inkl. forplejning og kursusmateriale 

Tilmeld dig ved at sende en mail med dit fulde navn, stillingsbetegnelse, arbejdsplads samt CVR nummer til kursus@danner.dk for at reservere en plads. Du vil derefter modtage en bekræftelse med yderligere oplysninger samt faktureringsoplysninger. 

Danners kurser er altid deltagerorienterede. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer, så kurset bliver så relevant som muligt, og læringsudbyttet kan overføres direkte til det daglige arbejde.

 

Hvad får du med? 

Kurset tilbyder en cocktail af teori og praksis, og efter kurset vil du 

  • Have viden om, hvordan partnervold typisk udvikler sig over tid 
  • Kunne forklare, hvorfor det er svært at bryde ud af et voldeligt forhold 
  • Kunne identificere tegn, der kan betyde, at nogen er udsat for vold derhjemme
  • Have konkrete metoder til den svære samtale om volden
  • Kunne identificere og navigere i traumereaktioner hos den voldsudsatte 
  • Have viden om typiske bekymringer og udfordringer for voldsudsatte ifm. mødet med hjælpesystemet 
  • Have værktøjer til at lette den voldsudsattes møde med systemet 

 

Hvem er underviserne? 


Sofie Asghar Madsen, psykolog:
Sofie er uddannet psykolog og har særlig ekspertise indenfor traumer og traumebehandling i et neuropsykologisk perspektiv. Hun anvender bl.a. behandlingsmetoden EMDR med kvinder udsat for vold i nære relationer. Sofie arbejder ud fra en tilknytningsteoretisk og mentaliseringsbaseret tilgang i arbejdet med at (gen)oprette en sund relation til sig selv, sine børn og betydningsfulde andre. Sofie er en erfaren underviser, som har undervist sundhedsfagligt personale, psykologer og pædagogisk personale om vold i nære relationer og traumer, spiseforstyrrelser, selvskade, narrativ teori og derudover arbejder hun med supervision for andre fagfolk, der arbejder med udsatte grupper.

Ida Devald
Ida er rådgiver i Danners ambulante rådgivning, hvor hun yder rådgivning til voldsudsatte kvinder samt vejleder pårørende, ift. hvordan de bedst kan forholde sig til volden og hjælpe sig selv og den voldsudsatte. Ida er oprindeligt uddannet socialrådgiver og har i sine fem år som medarbejder i Danner specialiseret sig indenfor traumer, børn samt gruppemetoder. Ida har bred undervisningserfaring og har tidligere undervist fagfolk. Undervisningstemaerne dækker bl.a. voldsforståelse, samtaler med pårørende, udfordringer i arbejdet med krisecentermålgruppen samt vigtigheden af egenomsorg i arbejdet med traumatiserede mennesker.

Anne Zacho Møller, senior uddannelseskonsulent:
Anne har arbejdet med vold i hjemmet siden 2010 og er ansvarlig for alle uddannelsesaktiviteter i Danner, dvs. uddannelse af frivillige, samt voldsfaglig opkvalificering af fagfolk i Danmark og i Danners internationale projekter. Udover selv at undervise, er Anne forfatter til Danners undervisningsmanual, som er den metodiske og faglige rygrad i alt vores uddannelsesarbejde. Hun har flere facilitatoruddannelser, bl.a. Ledelse, coaching og facilitering af grupper og teams på diplomuddannelsen i ledelse, samt er uddannet grafisk facilitator. Hun er ekspert i involverende læringsdesign, som optimerer læringsudbyttet og gør, at det kan overføres til deltagerens daglige praksis. Anne bruger illustrationer og visuelle modeller i al sin undervisning og skaber dermed et dynamisk og levende læringsrum.