Træning af fagfolk

Vi har fokus på at styrke fagligheden på internationale krisecentre, så personalet er bedre rustet til at hjælpe kvinder og børn, udsat for vold. Derudover har vi fokus på at styrke netværket krisecentre imellem.
4. marts 2017

I arbejdet med kvinder og børn, der udsat for vold og traume er risikoen for udbrændthed og overført traume højere end inden for andre fagområder. Med udgangspunkt i teambuilding og med det formål at professionalisere og sikre strategiske indsatser til gavn for kvinder og børn udsat for vold, underviser vi fagfolk i at tage vare på sig selv og kollegaer, herunder bearbejdning af svære oplevelser, sikring af fælles ansvarsfølelse og professionel reflektionsmetode.
 

Pas på dig selv som professionel 

Videoen er på Arabisk. Du kan vælge engelske undertekster ved at klikke på ikonet for undertekster nederst til højre.

Videoen introducerer begrebet overført traume (i videoen kaldet sekundær traumatisering) og understreger vigtigheden i at kunne genkende symptomerne derpå, samt hvad du som professionel kan gøre for at tage vare på dig selv.

Når man, som fagfolk, arbejder med voldsudsatte og traume generelt og tilbringer en stor del af sin tid med at lytte til de voldsomme historier, bliver man naturligt påvirket af dette. Får fagfolk ikke den nødvendige hjælp i deres daglige arbejde til at bearbejde deres oplevelser, kan det for nogle få den konsekvens, at der udvikles lignende følelser af angst og stress, hvilket kan resultere i overført traume og i værste tilfælde udbrændthed. Begge tilstande er almindelige blandt fagfolk, der arbejder inden for traumeområdet. 
De sager, vi som fagfolk møder i vores daglige arbejde, påvirker os på et personligt plan. Det er derfor vigtigt, at vi prioriterer at kunne passe på os selv og hinanden som kollegaer i det faglige arbejde, og at vi som fagfolk erkender, at det at arbejde inden for dette felt kræver noget ekstraordinært af os som mennesker.

Kollegial debriefing 

Videoen er på arabisk. Du kan vælge engelske undertekster ved at klikke på ikonet for undertekster nederst til højre.

Når man arbejder inden for traumeområdet, er risikoen for udbrændthed og sekundær traumatisering højere end i andre fagområder. Det er vigtigt, at du som professionel er klædt på til at kunne støtte dig selv og din kollega og bidrage til at sikre en fælles følelse af ansvar for det arbejde, I laver. Som fagfolk kan vi nemlig kun tage os af andre, hvis vi husker at passe på os selv.

Der er flere måder hvorpå du, som professionel, kan hjælpe dig selv og dine kolleger med at bearbejde svære oplevelser og sikre en fælles ansvarsfølelse. Denne video introducerer begrebet Kollegial Debriefing, hvilket er en afprøvet metode til at hindre udbrændthed og i værste tilfælde sekundær traumatisering. Her lægges der vægt på at få talt svære oplevelser igennem på en åben og lyttende måde og fokusere på, hvad der gik godt i situationen. Videoen gennemgår en typisk samtalesituation og de specifikke narrative teknikker, der er nødvendige for at kunne gennemføre en god og konstruktiv kollegial debriefing. 
 

Professionel reflektionsmetode, Konferencemodellen 

Videoen er på Arabisk. Du kan vælge engelske undertekster ved at klikke på ikonet for undertekster nederst til højre.

Når du arbejder på et krisecenter eller med mennesker i nød i almindelighed, er det vigtigt, at det ansvarlige fagteam er i stand til at vurdere pågældende sager tværfagligt og helhedsorienteret. Kollegial og faglig input er afgørende for at kunne sikre et bredt perspektiv i arbejdet på at finde den bedste løsning for den pågældende kvinde eller barn.

En måde at gøre dette på er ved hjælp af en refleksionsmetode kaldet Konferencemodellen. Her får fagteamet mulighed for at diskutere faglige emner og få feedback fra hele teamet på en struktureret måde. Metoden sikrer at en bred vifte af faglige perspektiver bringes ind i diskussionen, da det giver socialrådgivere, pædagoger og psykologer mulighed for at give deres individuelle perspektiv. Metoden sikrer desuden, at der skabes et fælles kollegialt ansvar, hvilket bevirker, at den enkelte medarbejder kan føle sig rolig i hendes arbejde med den voldsudsatte og ikke vil sidde med en følelse af at være isoleret med en bestemt sag. Derudover får lederen også mulighed for at få et godt overblik over de forskellige sager i krisecentret, og om en bestemt sag kræver særlig opmærksomhed fra f.eks. et ledelsesniveau.


Vi har projekter i både Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika, Palæstina og Tunesien, hvor vi samarbejder med kvinderettighedsorganisationer. Læs mere her.
Danner arbejder for en verden uden vold mod kvinder og børn. Vi fremmer ligeværd mellem kønnene for at stoppe kønsbaseret vold. Læs mere om os her.
Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.