Træningsmanual


Danners træningsmanual samler mange års erfaringer med at træne krisecenterpersonale og andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte kvinder og børn, i Danmark og verden. Med manualen sikrer vi en fortsat høj kvalitet i vores træningsarbejde, og ruster os til at møde en stadig stigende efterspørgsel. 
Manualen er skrevet på engelsk og inddelt i fire kapitler

  • Violence and Rights
  • Understanding Violence
  • Working with Violence
  • How to take care of yourself


 Læs manualen her 

Som organisation kan I booke Danner til et trænings-modul, som vi tilrettelægger i samarbejde med jer. For mere information skriv til Anne Zacho Møller azm@danner.dk


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!