Træningsmanual


Danners træningsmanual samler mange års erfaringer med at træne krisecenterpersonale og andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte kvinder og børn, i Danmark og verden. Med manualen sikrer vi en fortsat høj kvalitet i vores træningsarbejde, og ruster os til at møde en stadig stigende efterspørgsel. 
Manualen er skrevet på engelsk og inddelt i fire kapitler

  • Violence and Rights
  • Understanding Violence
  • Working with Violence
  • How to take care of yourself


 Læs manualen her 

Som organisation kan I booke Danner til et trænings-modul, som vi tilrettelægger i samarbejde med jer. For mere information skriv til Anne Zacho Møller azm@danner.dk