Udgivelser

For et udbrede kendskabet til vold i nære relationer samt sætte fokus på og oplyse om vigtigheden af forebyggende og helende arbejde udgiver Danners videnscenter løbende rapporter, metodehæfter, pjecer og bøger med viden og erfaringer i teori og praksis. Fx har vi udarbejdet en stor engelsksproget træningsmanual til fagfolk, og vi underviser ud fra manualen flere steder i Mellemøsten, vi har udgivet bogen ’Vold, traumer og naturens helende kræfter’- om hvordan psykologer kan bruge naturbaseret terapi, vi har lavet en publikation ’En ny vej’ til fagfolk i Grønland, der arbejder med voldsudsatte kvinder, og vi har produceret en rapport, der beskriver omfanget og vores erfaringer med vold mod migrantkvinder i Danmark. Vi udarbejder også videnspapirer, som vi deler med politiske interessenter og andre interesserede, som fx studerende og fagfolk. Hvert år producerer vi desuden Danners årsberetning med tilbageblik på årets politiske arbejde statistikker, projekter, tiltag, højdepunkter og fakta. 

Danners udgivelser er opdelt i følgende kategorier: 


Gennem research og dokumentation arbejder vi nationalt og internationalt for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
Danners Videnscenter arbejder for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for den kønsbaserede vold.
Hvert år giver vi beskyttelse til mere end 50 kvinder og deres børn. Vi støtter ved at styrke deres handlekraft og tro på egne evner.