Udgivelser

Her kan du finde film, billeder og publikationer om vold i nære relationer og om vores arbejde og indsatser.


Her kan du finde diverse udgivelser inden for Danners arbejdsområde om fx psykisk vold og vold i nære relationer.
Find inspiration i Danners forskellige publikationer; Danners metodehåndbog, krisecenterguide, undervisningsmateriale om vold og undervisningsmateriale om kvinders rettigheder.
Her kan du finde Danners årsberetninger.
Den nye undervisningsmanual samler års erfaringer med at undervise krisecenterpersonale og andre fagfolk, der arbejder med voldsudsatte kvinder og børn, i Danmark og verden.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt