Forebyggelse


Evaluering af Sig det til nogen
Oxford Research evaluerer løbende Sig det til nogen. Indeværende rapport er en midtvejsevaluering, som har til formål at indsamle viden og dokumentere indsatsen, så eventuelle positive effekter kan forankres og eventuelt udrulles andre steder i landet.
En ny vej
I Danners arbejde med voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund, har projektet ’En ny vej’ fokus på grønlandske kvinder. Folderen introducerer voldens mekanismer og giver indblik i nogle af de voldsrelaterede problemstillinger, som kvinderne står overfor.
Du har en kollega, der er udsat for vold
Vold i hjemmet er et samfundsansvar, som vi alle skal bekæmpe. Denne pjece indeholder råd til dig, der som kollega, tillidsrepræsentant eller leder, har mistanke om, at en kollega eller en medarbejder er udsat for partnervold.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

25. september 2020
Eksperter fra krisecentre for kvinder og børn fortæller om de vanskelige måneder hvor volden i hjemmet steg. Vi deler vores indsigter, succeser og fejltrin - og giver undervejs mikrofonen til publikum. Onkel Dannys Plads 25/9 2020 fra kl. 18-19.
8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!