Forebyggelse


Evaluering af Sig det til nogen
Oxford Research evaluerer løbende Sig det til nogen. Indeværende rapport er en midtvejsevaluering, som har til formål at indsamle viden og dokumentere indsatsen, så eventuelle positive effekter kan forankres og eventuelt udrulles andre steder i landet.
En ny vej
I Danners arbejde med voldsudsatte kvinder med migrantbaggrund, har projektet ’En ny vej’ fokus på grønlandske kvinder. Folderen introducerer voldens mekanismer og giver indblik i nogle af de voldsrelaterede problemstillinger, som kvinderne står overfor.
Du har en kollega, der er udsat for vold
Vold i hjemmet er et samfundsansvar, som vi alle skal bekæmpe. Denne pjece indeholder råd til dig, der som kollega, tillidsrepræsentant eller leder, har mistanke om, at en kollega eller en medarbejder er udsat for partnervold.