Kortlægning af vold


Temaanalyse 2023: Helt fri fra vold? Voldsudsatte kvinders situation efter krisecenteropholdet
Der er ikke nok hjælp til voldsudsatte kvinder og deres børn, når de fraflytter krisecenter og skal etablere sig i en kommune. Kvinderne døjer stadig med alvorlige traumer, og mange oplever nye voldsepisoder fra ekspartneren. Det viser Danners temaanalyse
Temaanalyse 2022: Voldsudsatte kvinder bliver udsat for drabsforsøg
Danners temaanalyse samler centrale tal og erfaringer fra Danners Rådgivnings- og Krisecenter og illustrerer, at man ikke kan tale om partnerdrab uden at forholde sig til partnervold mod kvinder.
Kvinder på kvindekrisecenter
Kvinder på kvindekrisecenter
Overraskende mange kvinder, der indskrives på krisecenter har symptomer på PTSD eller Kompleks PTSD. Det viser et nyt treårigt studie, der blandt andet baserer sig på grundige interviews med 150 kvinder, der bor på krisecenter.
Temaanalyse 2021: Vold mod kvinder og børn under Corona-pandemien
Corona-pandemien har haft store konsekvenser for voldsudsatte kvinder og børn og for hjælpesystemet til målgruppen. Se Danners analyse
To år med strafbar psykisk vold - interviews med praktikere
Få svar på, hvordan politi og krisecentre arbejder med den strafbare psykiske vold, og hvad skal der til, for at psykisk vold bliver sidestillet med fysisk vold.
Danners årsstatistik 2020
Danners årsstatistik 2020
Årsstatistikken 2020 præsenterer data og erfaringer fra Danners indsatser i 2020. Find udvalgte nøgletal om kvinder og børn i vores indsatser, og en temanalyse om Danners erfaringer fra arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn under Corona-pandemien.
Vi mangler viden om seksuel vold i parforhold
Denne pjece opridser nøglekonklusioner fra en grundig og omfattende kortlægning af, hvordan vi i Danmark arbejder med seksuel vold i nære relationer.
Den usynlige vold
Denne publikation opridser viden om omfanget af vold i nære relationer, sociologiske og psykologiske forklaringsmodeller for den psykiske vold og endelig række af de oplagte løsninger som Danner og Røde Kors ser, for at vi kan forebygge psykisk vold.
Vold mod migrantkvinder i Danmark
Migrantkvinder, der bliver udsat for vold af deres partner, er en særlig udsat gruppe i Danmark. Mange lever i isolation og i så stor frygt eller håbløshed, at de ikke søger hjælp. Denne rapport kaster lys på de særlige problematikker, kvinderne står med.