Kortlægning af vold


Vi mangler viden om seksuel vold i parforhold
Denne pjece opridser nøglekonklusioner fra en grundig og omfattende kortlægning af, hvordan vi i Danmark arbejder med seksuel vold i nære relationer.
Den usynlige vold
Denne publikation opridser viden om omfanget af vold i nære relationer, sociologiske og psykologiske forklaringsmodeller for den psykiske vold og endelig række af de oplagte løsninger som Danner og Røde Kors ser, for at vi kan forebygge psykisk vold.
Vold mod migrantkvinder i Danmark
Migrantkvinder, der bliver udsat for vold af deres partner, er en særlig udsat gruppe i Danmark. Mange lever i isolation og i så stor frygt eller håbløshed, at de ikke søger hjælp. Denne rapport kaster lys på de særlige problematikker, kvinderne står med.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

8. marts 2021
Vi kræver ligeløn, lige adgang til arbejdsmarkedet, lige barsel, ligestilling i hverdagen og vi går til kamp mod køns- og seksualitetsbaseret vold. Gå med os på gaden den 8. marts 2020 kl. 14 på Frue Plads!