Kortlægning af vold


Kvinder på kvindekrisecenter
Kvinder på kvindekrisecenter
Overraskende mange kvinder, der indskrives på krisecenter har symptomer på PTSD eller Kompleks PTSD. Det viser et nyt treårigt studie, der blandt andet baserer sig på grundige interviews med 150 kvinder, der bor på krisecenter.
To år med strafbar psykisk vold - interviews med praktikere
Få svar på, hvordan politi og krisecentre arbejder med den strafbare psykiske vold, og hvad skal der til, for at psykisk vold bliver sidestillet med fysisk vold.
Danners årsstatistik 2020
Danners årsstatistik 2020
Årsstatistikken 2020 præsenterer data og erfaringer fra Danners indsatser i 2020. Find udvalgte nøgletal om kvinder og børn i vores indsatser, og en temanalyse om Danners erfaringer fra arbejdet med voldsudsatte kvinder og børn under Corona-pandemien.
Vi mangler viden om seksuel vold i parforhold
Denne pjece opridser nøglekonklusioner fra en grundig og omfattende kortlægning af, hvordan vi i Danmark arbejder med seksuel vold i nære relationer.
Vold mod migrantkvinder i Danmark
Migrantkvinder, der bliver udsat for vold af deres partner, er en særlig udsat gruppe i Danmark. Mange lever i isolation og i så stor frygt eller håbløshed, at de ikke søger hjælp. Denne rapport kaster lys på de særlige problematikker, kvinderne står med.
Den usynlige vold
Denne publikation opridser viden om omfanget af vold i nære relationer, sociologiske og psykologiske forklaringsmodeller for den psykiske vold og endelig række af de oplagte løsninger som Danner og Røde Kors ser, for at vi kan forebygge psykisk vold.