Undervisningsmateriale


Om vold - lærer
Lærervejledningen her sætter fokus på vold i hjemmet og det at bryde tavsheden og det tabu, som vold er omgærdet af. Den giver indsigt i komplekse problemstillinger, og redskaber til at gøre elever mere bevidste om egne grænser, værdier og rettigheder.
Om vold - elever
Bogen Om vold til elever, som henvender sig til 5.-6. klasser, indeholder opgaver og øvelser, der lægger op til refleksion over egne grænser, værdier og handlemuligheder. Kan med fordel bruges i sammenhæng med novellen Dagen derpå.
Dagen derpå
Novellen, Dagen derop, til brug i undervisning, handler om drengen Andreas og hans oplevelser med vold i familien. Novellen kan med fordel læses i sammenhæng med Bogen, Om vold - elever, som indeholder opgaver og øvelser i relation vold.