Værktøjer til fagfolk


Erfaringsopsamling: Etablering og drift af Nødkrisecenter København
I perioden fra d. 6. april 2020 til 15. juli 2020 har Danner, Dansk Kvindesamfund og Kvindehjemmet drevet Nødkrisecenter København i forbindelse med COVID19- nedlukningen. Rapporten samle forløbets erfaringer, konklusioner og anbefalinger på den baggrund.
Træningsmanual
Danners træningsmanual samler mange års erfaringer med at træne krisecenterpersonale og andre fagfolk, som arbejder med voldsudsatte kvinder og børn, i Danmark og verden. Manualen sikrer høj kvalitet og ruster til at møde en stadig stigende efterspørgsel.
Grønlandsk metodehæfte
Metodehæftet indeholder en samling af undervisningsmaterialer fra workshops afholdt i projekt Kattunneq, Grønland. Udarbejdet er til brug for arbejdet med kvinder og børn på krisecentre i Grønland.
Grønlandsk metodehåndbog
Metodehåndbog på grønlandsk til fagfolk, der arbejder med voldsudsatte. Håndbogen er udarbejdet af Danner på baggrund af erfaringer og viden og fungerer som fælles referenceramme for Danners arbejde med den enkelte kvinde og det enkelte barn.
Sådan arbejder vi
Metodehåndbog til fagfolk, der arbejder med voldsudsatte. Håndbogen er udarbejdet af Danner på baggrund af erfaringer og viden og fungerer som fælles referenceramme for Danners arbejde med den enkelte kvinde og det enkelte barn.
Vold, traume og naturens helende virkning
At naturen er helende i sig selv, har de fleste mærket på egen krop. Denne bog viser, at naturen er et stærkt og yderst tilgængeligt supplement til det eksisterende arbejde med kvinder og børn på et krisecenter.