Undervisning af fagfolk

Undervisning af fagfolk - Danner
Jo længere tid, man lever i partnervold, jo større omkostninger får det enkelte menneske og for samfundet. Det er uddannelse af fagfolk et vigtigt skridt til at forebygge.

Voldsudsatte oplever ofte at blive misforstået eller overset i systemet, og resultaterne kan være alvorlige:  

Kvinder, udsat for vold og voldtægt, har generelt ikke stor tillid til systemet. Derfor er det de færreste, der beder om hjælp. Børn, der oplever vold i hjemmet, kan både reagere udad og indad. De børn der reagerer indad, bliver ofte misforstået som stille og forsigtige børn, og volden overses. 

Fagfolk, som ikke har et sprog for volden, kan komme til at bidrage til tabuet omkring volden. 

Fagfolk, der møder voldsudsatte i deres daglige arbejde, skal have viden om partnervold for at kunne give den bedst mulige hjælp. Derfor arbejder Danner med at dygtiggøre fagfolk både i Danmark og udlandet.  


Det starter med viden 

Hvis fagpersoner forstår, hvorfor en voldsudsat ikke bare kan forlade sin voldelige mand, og at vold over længere tid kan give et traume, så kan de langt bedre opdage tegn på vold og møde de udsatte på en hjælpsom måde.

Danner underviser fagpersoner som fx politi, krisecentermedarbejdere og socialrådgivere, så de ved, hvordan man spotter en voldsudsat, hvordan man italesætter sin mistanke og hvordan man hjælper bedst muligt. Det kalder vi voldsfaglighed. Der er stort behov både i Danmark og i udlandet.  

Undervisning i det, der kaldes voldens dynamikker kan ofte være en øjenåbner for fagpersoner. Mange oplever at tænke tilbage på tidligere episoder arbejdslivet, hvor de nu kan se, at der var tale om vold. Dengang fik de ikke taget de rigtige skridt til at hjælpe, men voldsfaglig efteruddannelse klæder dem på til den store og vigtige opgave med at opdage og forebygge vold i hjemmet.  

Med viden om vold kan de fremover spille en afgørende rolle i forhold til at forebygge alvorlig vold og hjælpe de udsatte ud på den anden side til et liv uden vold. 

Jeg er selvfølgelig imod vold. Men jeg har fundet ud af, at jeg tidligere ubevidst retfærdiggjorde volden ved at negligere den og finde forklaringer. Fx hvis en kvinde kom ind på krisecentret og fortalte, at hun havde oplevet psykisk vold. Nu vil jeg ikke længere negligere det, men i stedet hjælpe hende og anerkende, at hun er udsat for vold.

Medarbejder på tunesisk krisecenter og deltager på Danner-kursus for fagfolk

 

Danners træningsmanual 

Danners træningsmanual er blevet til, fordi vi har oplevet en stigende efterspørgsel på vores viden. Med manualen sikrer vi høj kvalitet i vores undervisning i Danmark og udlandet. Vi gennemgår fx voldens grundlæggende dynamikker, typiske reaktioner på vold hos børn og voksne og trækker på vores praksiserfaring som eksempler på, hvad man konkret kan gøre. Både ved den første mistanke, ved mødet med den voldsudsatte, og i det længerevarende terapeutiske arbejde. 

Danners træningsmanual indeholder en række temaer, som er udvalgt på baggrund af Danners mangeårige arbejde med vold i hjemmet, og som samler viden om det mest centrale:   

  • Hvordan udvikler et voldeligt forhold sig typisk? 
  • Hvorfor går hun ikke bare? 
  • Hvordan reagerer børn på vold og hvad har de brug for fra de voksne? 
  • Hvilke metoder kan man med fordel anvende i arbejdet med voldsudsatte? 
  • Hvordan hænger vold på individniveau sammen med normer på samfundsniveau? 
  • Hvordan arbejder man rettighedsbaseret? 
  • Hvordan passer man på sig selv i arbejdet? 

”Vi bruger træningsmanualen som håndbog og fundament, når vi underviser. I kombination med en dygtig, voldsfaglig underviser er den et vigtigt værktøj i arbejdet med at udbrede viden om vold til fagpersoner, og sikre at alle får den samme vigtige, basale viden om vold.

Anne Zacho Møller, Senior Uddannelseskonsulent i Danner


Fagfolk, der arbejder med voldsudsatte kvinder og børn, har stor risiko for udbrændthed og overført traume. De skal dagligt forholde sig til voldsudsattes traumer og efterfølgende være i stand til at hjælpe. Det kan de kun, hvis de passer på sig selv.
Danner samarbejder internationalt for at støtte krisecentre og kvinderettighedsorganisationers kamp for bedre rettigheder for voldsudsatte kvinder og børn. Vi underviser også fagpersoner i, hvordan man bedst hjælper voldsudsatte.
Danners unikke viden og mangeårige erfaring giver os nogle særlige muligheder for at undervise andre i vores metoder og voldsforståelse. Derfor driver vi uddannelsesaktiviteter for fagfolk i både Danmark og udlandet.