Danners strategi 2017-2020

Sammen styrker vi kvinder

Danners strategi for 2017 til 2020 har tre fokuserede indsatsområder:

  1. Danner leverer en specialiseret indsats til kvinder og deres børn, når de har været udsat for vold i nære relationer, og vi arbejder vidensbaseret, når vi forebygger vold i nære relationer.

  2. Danner er en feministisk aktør, som opsøger partnerskaber for at forebygge, oplyse og undervise om vold i nære relationer samt fremme af ligeværd og ligestilling.

  3. Danner er aktiv i samfundsdebatten for at oplyse om og forebygge vold i nære relationer og for at fremme ligeværd og ligestilling mellem kønnene

Danners vision: Et samfund med ligeværd og respekt mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og børn.

Danners mission: Vi styrker kvinders handlekraft, og støtter kvinder, der har været udsat for vold i nære relationer. Vi bidrager aktivt til at skabe ligestilling og ligeværd i samfundet.

Danners tre værdier:

Vi styrker kvinder
Med engagement og respekt styrker vi kvinders handlekraft, og giver kvinder modet til at se nye muligheder. Vi gør det personlige fælles.

Vi blander os
Med en stærk stemme præger vi den offentlige dagsorden, når det handler om forebyggelse af vold mod kvinder og børn og om at sikre ligeværd mellem kønnene. Vi gør det personlige fælles og sætter retning i kampen for kvinders rettigheder nationalt og internationalt.

Vi er ambitiøse
Med solid erfaring og viden stiller vi høje krav til os selv.Vi bruger vores faglige integritet til at gøre forebyggelsen af vold mod kvinder til en fælles-sag.

Danners formål:

Kvindecenterfonden Dannerhuset skal erhverve og drive fast ejendom, der indrettes til kvindecenter. I dette center skal der bl.a. være krisecenter for kvinder udsat for vold. Kvindecenterfonden Dannerhuset skal huse aktiviteter og grupper, der arbejder på at styrkekvinders tillid til egne kræfter, bevidsthed om egen situation ogindbyrdes solidaritet. ... Danner er åbent for alle kvinder. Krisecenteret skal fungere i et levende kvindekulturelt miljø med aktivitetstilbud og kontaktmuligheder.

Danners formål og værdier er fundamentet for vores indsatsområder og aktiviteter, som frivillige og ansatte arbejder sammen om for at opfylde.


Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.