Vold og manglende ligeværd

Mere ligeværd og mere oplysning forebygger partnervold

Statistikkerne taler sit tydelige sprog, når det gælder vold i nære relationer. Hvert år udsættes omkring 38.000 kvinder for fysisk vold fra en i deres nære relation, fx en partner, ekspartner eller far. En del bliver dræbt eller dør som følge af volden. Partnervold behøver ikke udelukkende at være en mands vold mod en kvinde. Hvert år bliver 19.000 mænd udsat for vold i nære relationer. I en spørgsundersøgelse fra EU i 2014 svarede 60 % af de adspurgte danske kvinder desuden ja til at de lever eller har levet i et forhold med psykisk vold.  Langt størstedelen af dem, der udsættes for vold i nære relationer er kvinder, og størstedelen af voldsudøvere er mænd. Der er med andre ord en alvorlig kønsmæssig slagside, når det handler om vold i nære relationer - og den slagside skal vi tage højde for, når vi  forebygger volden.

De seneste ti år er 92 kvinder blevet dræbt af deres samlever eller eks-samlever og i 75% af alle partnerdrab, har der været psykisk vold i parforholdet. Vold rammer i alle geografiske områder og i alle samfundslag. Ingen voldsudsatte bærer skylden for volden, selvom de ofte - som en del af voldens dynamik - foranlediges til at tro det. I Danners krisecenter hjælper vi kvinder til at bryde ud af voldelige forhold og til at finde fodfæstet og deres indre styrke i vejen ud af volden. Danner forebygger desuden vold i nære relationer ved at skabe oplysning om voldens dynamikker og hvordan vi kan imødegå dem.

Forebyggelse af vold i nære relationer handler derfor både om at skabe mere viden om vold og viden om den kønsmæssige slagside i volden. Det handler om at sikre ligeværd mellem mennesker, uanset køn.


Læs indlæg om ligeværd, køn og vold:

Debatindlæg om vold og ligeværd mellem kønnene

Kønssociolog: Viden skal forebygge kønsstereotype holdninger og adfærd


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt