Vold og manglende ligeværd

Mere ligeværd og mere oplysning forebygger partnervold

Statistikkerne taler sit tydelige sprog, når det gælder vold i nære relationer. Hvert år udsættes omkring 33.000 kvinder for fysisk vold fra en i deres nære relation, fx en partner, ekspartner eller far. En del bliver dræbt eller dør som følge af volden. Partnervold behøver ikke udelukkende at være en mands vold mod en kvinde. Hvert år bliver 13.000 mænd udsat for vold i nære relationer. Heraf er størstedelen dog også mandlige voldsudøvere. Det anslås desuden, at en halv million kvinder lever eller har levet i et psykisk voldeligt forhold. Der er fortsat en alvorlig kønsmæssig slagside, når det handler om vold. Langt størstedelen af dem, der udsættes for vold i nære relationer er kvinder, og størstedelen af voldsudøvere er mænd.

De seneste ti år er 92 kvinder blevet dræbt af deres samlever eller eks-samlever og i 75% af alle partnerdrab, har der været psykisk vold i parforholdet. Vold rammer i alle geografiske områder og i alle samfundslag. Ingen voldsudsatte bærer skylden for volden, selvom de ofte foranlediges til at tro det. I Danner styrker vi kvinder til at bryde ud af volden, og vi forebygger vold i nære relationer ved at skabe oplysning om voldens dynamikker og hvordan vi kan imødegå dem.

Forebyggelse af vold i nære relationer handler derfor både om at skabe mere viden om vold og om den kønsmæssige slagside i volden. Det handler også om at sikre ligeværd mellem mennesker, uanset køn.

Læs indlæg om ligeværd, køn og vold
Debatindlæg om vold og ligeværd mellem kønnene

Kønssociolog: Viden skal forebygge kønsstereotype holdninger og adfærd


Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.