Viden til alle

Som etnisk minoritetskvinde kan det være en udfordring at få tilstrækkelig viden om de muligheder og rettigheder, der gør sig gældende i Danmark. Hvad har man fx ret til i tilfælde af skilsmisse – eller hvis man udsættes for vold?

Formålet med projektet “Viden til alle” var at sikre, at etniske minoritetskvinder får den rette hjælp og viden til at træffe beslutninger om deres egen situation. Derudover er det vigtigt, at professionelle bliver klædt endnu bedre på til at møde og hjælpe nydanske kvinder, der udsættes for vold.

“Viden til alle” tilbød en række arrangementer med fokus på kvinders rettigheder. Arrangementerne fandt sted landet over, var gratis og satte fokus på kvinders rettigheder i Danmark generelt og på vold mere specifikt. Vi stillede skarpt på fakta og myter omkring vold og gav konkrete råd til, hvad man kan gøre for at hjælpe, hvis man får kendskab til, at en voksen eller et barn udsættes for vold. Ved at lave opsøgende arbejde ønskede vi også at nå ud til nydanske kvinder udsat for vold, der måske ikke ville opsøge et krisecenter på eget initiativ. Derudover ønskede vi at fortælle kvinderne om mulighederne for at deltage i aktiviteter og netværk i lokalområdet, hvilket kan medvirke til, at de ikke bliver isoleret i Danmark.

Projektet blev finansieret af Social- og integrationsministeriet.

 


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt