Vidensformidling og dialog om indsatsen for børn

Børneprojektet blev afsluttet sommeren 2011 med bl.a. en konference, hvor projektets resultater og processer var udgangspunkt for en diskussion af, hvad man fremadrettet kunne gøre for at optimere hjælpen til voldsudsatte familier på krisecentre.

Formålet var at bidrage til en videreudvikling af den hjælp, vi som samfund kan tilbyde voldsudsatte familier.

Projektet er et delprojekt af “En bedre social arv” – se omtale ovenfor.


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt