VOLD HAR STORE KONSEKVENSER FOR BØRN - OGSÅ I VOKSENLIVET

Undersøgelser viser, at hvert sjette barn har været udsat for fysisk vold fra en eller begge forældre. Hvad der er mere overset er at børn, der overværer vold mellem forældrene også er voldsudsatte. Dét at være vidne til vold kan have mindst lige så store konsekvenser, som at blive direkte udsat for vold.

Vold påvirker børns trivsel og udvikling – ofte på både kort og lang sigt:

  • Mange børn, der lever med vold, er plaget af psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro.
  • De risikerer at udvikle depression, angst og PTSD (post traumatisk stress syndrom)
  • Børn udsat for vold får ofte også tilknytningsproblemer, hvilket kan have konsekvenser for deres muligheder for at indgå i relationer senere i livet.
  • At vokse op med vold i familien øger også risikoen for selv at udvikle voldsmønstre.
  • Nyere forskning viser at et foster kan få alvorlige skader, når moren bliver udsat for vold under graviditeten.

Danner har særligt fokus på at gribe ind og hjælpe de voldsudsatte børn, når de flytter ind på krisecenteret sammen med deres mor. Det har vi især fordi volden har mange alvorlige følgevirkninger, som skal opdages og behandles hurtigst muligt.

Vil du hjælpe børnene og deres mødre? SMS Danner til 1919 og støt med 100 kr.

LÆS OGSÅ: PÆDAGOGERNES ARBEJDE I DANNER


Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt