Vold i nære relationer på dagsordenen i det østafrikanske samfund i Danmark

Der kan være alvorlige udfordringer forbundet ved at være etnisk minoritet i det danske samfund og leve i et voldeligt forhold. Måske kan du ikke det danske sprog og bruger din mand som tolk, når du er i kontakt med lægen og andre offentlige instanser.
13. juli 2016

Hvordan skal man kunne tale om vold, hvis voldsudøveren også er ens tolk? Måske ved kvinden ikke selv, at hun er udsat for vold, og at vold i hjemmet er ulovligt i Danmark. Måske oplever kvinden det som normalt, at manden bliver vred og voldelig, hvis maden ikke smager ham. Måske er kvinden familiesammenført og er bange for, hvilke konsekvenser det kan have for hendes opholdstilladelse i Danmark, hvis hun søger hjælp. Viden om vold, voldens konsekvenser og mulighed for støtte og hjælp i det danske samfund kan være vejen ud af et voldeligt forhold. Danners mål er at bringe viden om vold i nære relationer ud til etniske minoritetsgrupper gennem karavanemøder.

Karavanemøder

Den 13 og 14. maj inviterede Danner og KIT (Kirkens Integrationstjeneste) gennem projektet ’Vejen til Viden’ østafrikanere, der bor i Danmark, til et arrangement med fokus på ligestilling og vold i nære relationer. Ved mødet blev der delt erfaringer fra henholdsvis Østafrika og Danmark gennem forskellige talere, blandt andet den danske ligestillingsminister Karen Ellemann, den rwandiske ambassadør Christine Nkulikiyinka, den rwandiske Phd-studerende i børnerettigheder Naomi Umuhoza og den ugandiske musiker Joe Tabula fra Afrigo Big Band og viceformand for Africa Music Council.

Formålet med arrangementet

Konceptet karavanemøder er inspireret af den marokkanske kvindeorganisation LDDF (Demokratisk forening for kvinders rettigheder), som har gode erfaringer med at sende ”karavaner” ud til specifikke målgrupper, hvor de tilbyder rådgivning til mænd og kvinder, blandt andet om vold mod kvinder. LDDF har tidligere samarbejdet med organisationer i Europa ved at sende karavaner til Europa for at række ud til migrantkvinder med det formål at informere kvinder om deres rettigheder samt modvirke konservatisme og radikalisme. Der er nemlig en tendens til, at migranter optager mere konservative normer i deres nye hjemland, end dem der eksisterer i deres oprindelige hjemland. Det ser vi også i Danmark.

Ved karavanemøderne d. 13. og 14. maj bragte Danner østafrikanske kvinderettighedsforkæmpere til Danmark for at tale om og belyse de progressive kræfter i Uganda og Rwanda som inspiration til, hvordan man som kvinde med minoritetsbaggrund kan agere og handle som aktiv og stærk kvinde i det nye hjemland. Kvinderettighedsforkæmperne ud fra det, som deltagerne kender, kan identificere sig med og spejle sig i. Samtidig kan de være en modvægt til reaktionære kræfter i nærmiljøet, idet der åbnes op for og præsenteres en alternativ måde at agere på i samfundet som kvinde eller mand, som forælder, som datter/søn, som religiøs, som migrant osv. Vold er et transnationalt problem og internationale netværk kan styrke den globale kamp mod vold mod kvinder.

En stor succes og mulighed for videre arbejde

Efter kvinderettighedsforkæmpernes præsentationer, samledes nogen af talerne til en paneldebat, hvor deltagerne kommenterede, stillede spørgsmål og kom med ideer. Naomi Umuhoza, der sad i panelet, sagde efter karavanemødets afslutning:

“It was very impressive to hear their [participants’] comments Friday. The participants where really involved and it was as if something really important had happened […] If you look at all those who wanted to say something. All of a sudden they felt they mattered. I think it was very good, and I hope it doesn’t stop here”.

Efter programmets afslutning, var der middag for centrale personer og andre interesserede samt et efterfølgende diskussionsforum med fokus på videre arbejde med ligestilling og vold i nære relationer indenfor de østafrikanske grupper i Danmark. Mødet viste et stort engagement i at tage vold i nære relationer op, og der blev aftalt kommende møder for fremtidige handleplaner. Derudover udviste den rwandiske ambassadør for Norden stor interesse for at lave lignende arrangementer i Sverige, så der ligeledes kan åbnes op for en dialog omkring vold i nære relationer blandt rwandere i Sverige.

Jackiline Hansen: Opsøgende konsulent i projektet ’Vejen til viden’

Paneldebat med blandt andet: Danners leder af Kommunikation og Viden, Mette Marie Yde og rwandisk universitetslektor i jura og Phd. ved Uppsala universitet i Sverige, Naomi Umuhoza

Den danske ligestillingsminister Karen Ellemann og den rwandiske ambassadør Christine Nkulikiyinka