Vold mod børn og unge

  • Vold mod børn og unge
    Vold mod børn og unge

 

Børn, unge og vold i tal 

Ifølge VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har hver 6. barn og ung i Danmark været udsat for fysisk vold, og hver 12. barn og ung har været udsat for psykisk vold fra en eller begge forældre. Dertil kommer, at der i Danmark lever omkring 33.000 børn og unge med vold i hjemmet, og det kan have mindst ligeså store konsekvenser at overvære vold, som at være direkte udsat for vold.

Find flere informationer om børn, unge og vold i tal på Danmarks Statistiks hjemmeside  


Voldsudsatte børn og unge er særligt sårbare


Det er en ekstrem og truende belastning for børn og unge at være udsat for vold eller overvære vold i hjemmet – både psykisk og fysisk vold. Børn og unge kan blive opfyldt af en dyb angst og leve i et højt alarmberedskab. De voksne er ofte optaget af deres egne konflikter og har ikke overskud til at se og høre børnene/de unge og deres behov. Samlet påvirker det børnenes og de unges trivsel og den psykiske omsorg for barnet/den unge. Børn og unge, som er vidner til vold i familien, udviser ofte de samme tegn på skader og traumer, som hvis de selv havde været udsat for vold. 


Børn og unge reagerer forskelligt, når de oplever vold

Vredesudbrud eller indelukket. Temperamentsfuld eller stille. Børn og unge reagerer forskelligt, når de oplever vold. Men fælles for dem er, at de har svært ved at tackle deres følelser. 
Mens nogle børn og unge bliver chokerede, mistroiske, aggressive, får dødsangst, bliver apatiske eller meget handlende kan andre virke upåvirkede og fremstå velopdragne og dygtige ved at være ’overtilpassede’. Den slags fortrængende reaktioner kan senere udvikle sig til angst og depression.


Voldens konsekvenser for børn og unge

Der er god grund til at have fokus på udviklingen af metoder i arbejdet med voldsudsatte børn og unge. Volden påvirker børnenes og de unges trivsel og udvikling – ofte på både kort og lang sigt: 

  • Mange børn og unge, der lever med vold, er plaget af psykosomatiske symptomer som søvnproblemer, mavepine og uro.
  • De risikerer at udvikle depression, angst og PTSD. 
  • Børn og unge udsat for vold får ofte tilknytningsproblemer, hvilket kan have konsekvenser for deres muligheder for at indgå i relationer senere hen i livet. 
  • At vokse op med vold i familien øger risikoen for selv at udvikle voldsmønstre.
  •  Forskning viser, at et foster kan få alvorlige skader, når moderen bliver udsat for vold under graviditeten.   


Kender du et barn eller en ung, der er udsat for vold? 

Det kan have alvorlige konsekvenser for et barn eller ung at opleve vold i hjemmet. Volden kan være fysisk med skub og slag, men den kan også være psykisk med isolation, gentagende kritik og med trusler. Hvis du kender et barn eller en ung, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – er du særligt forpligtet til at reagere. Ring til os på 33 33 00 47 og hør, hvad du skal gøre! 


Læs om, hvordan vold kan påvirke dit barn, og hvilke reaktioner der er tegn på, at dit barn mistrives på grund af volden.
En underretning er en måde at gøre kommunen opmærksom på din bekymring for, at et barn eller en ung under 18 år ikke trives og har brug for hjælp og støtte.
I Danner vil vi gøre op med den traditionelle forståelse af vold i nære relationer. Vold kan tage mange former og er et kontrollerende adfærdsmønster, der bruges til at undertrykke kvinder.

Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

30. juli 2019
Hver måned inviterer foredragsgruppen til inspirerende foredrag om Danner, vores historie og arbejde for kvinder og børn.