Vold mod kvinder

 • Vold mod kvinder

 

Hvert år udsættes cirka 72.000 kvinder for psykisk vold, og 38.000 kvinder udsættes for fysisk partnervold. Volden er dybt skadelig og har langvarige personlige konsekvenser for disse kvinder.

De mest almindelige voldsformer er psykisk vold, fysisk vold, seksualiseret vold, økonomisk vold og social kontrol.


Vold i nære relationer 

Begrebet vold i nære relationer dækker over vold udøvet af en partner, et familiemedlem eller af andre på vegne af partner eller familie. 
 

Vold mod kvinder har historisk slagside

Både kvinder, børn og mænd kan opleve vold i nære relationer. Den kønsbaserede vold mod kvinder har en historisk og evidensbaseret vidensplatform, som vi bruger og udbygger i Danner for at komme den til livs. Danner støtter og styrker kvinder og børn, der er udsat for vold, men vores brede oplysnings- og fortalerarbejde kommer både voldsudsatte mænd, kvinder og børn til gode.

Psykisk vold er en strategisk serie af handlinger med det formål, gennem kontrol, intimidering og isolation, at udnytte og undertrykke sin partner og ofte også sine børn.

Citat af Evan Stark, amerikansk sociolog og forfatter til den prisbelønnede bog Psykisk vold: Indespæringen af kvinder i deres personlige liv, 2007

Vold mod kvinder - fakta

 • Cirka 2000 kvinder og lige så mange børn flytter hvert år på krisecenter, og de bor der gennemsnitligt i tre måneder, iflg. Socialstyrelsens Årsstatistik
 • Over halvdelen af de kvinder, som flytter på krisecenter har levet i et psykisk voldeligt forhold i mere end tre år, i flg. Socialstyrelsens Årsstatistik
 • VIVE's undersøgelse af psykisk partnervold viser, at 4 ud af 100 kvinder er udsat for psykisk partnervold hvert år, tallet for mænd er 1 ud af 100
 • Risikoen for at blive udsat for psykisk partnervold falder jo ældre, man bliver - dvs. tallene for psykisk partnervold topper blandt unge og blandt dem, der er i 20'erne og 30'erne, hvor man typisk etablerer sig som familie, iflg VIVE. Krisecentrene møder dog kvinder i alle aldre, som har været udsat for både psykisk vold og andre former for vold.
 • SDU's ’Vold og seksuelle krænkelser’ viser, at 38.000 kvinder er udsat for fysisk partnervold hvert år.
 • Knap 3% af alle danske kvinder over 16 år er blevet voldtaget eller seksuelt krænket via beføling eller forsøg på voldtægt, iflg SDU.
 • Blandt unge er seksuelle krænkelser værst. Hele 27% af unge kvinder mellem 16 og 24 har været udsat for seksuelle krænkelser. Tallet for unge mænd er 7%. Det svarer til, at syv unge kvinder og to unge mænd i en gymnasieklasse har været seksuelt krænket det seneste år


Vær obs på velkendte voldstaktikker

 • Forsøg på afskære eller begrænse kontakt til venner og familie
 • Kontrol af, hvor hun er, og hvem hun er sammen med 
 • Kontrol af mobiltelefon, beskeder på sociale medier eller webhistorik
 • Kontrol af penge og misbrug af NemID og adgangskoder
 • Brug af øgenavne eller nedgørelse foran andre
 • Uforudsigelig skiften mellem ømhed og vold
 • Trusler
 • Tvinge hende til sex
 • Kaste med ting, smadre ting, råbe og bande af hende
 • Slå, sparke, skubbe eller angribe med kniv
 • Isolere hende, fastholde hende, spærre hende inde eller forhindre hende i at spise eller sove
 • Ruske i, true, straffe eller ignore hendes barn
 • True med at dræbe hende, eller dræbe nogen, der er tæt på hende
   

Typiske konsekvenser

 • Søvnbesvær
 • Utryghed
 • Koncentrationsproblemer
 • Manglende energi
 • Humørsvingninger
 • Indesluttethed 
 • Seksuelle problemer
 • Posttraumatisk stress (PTSD) eller tegn på det
 • Virkelighedsforvrængning
 • Depression 
 • Angst
 • Manglende tillid til andre mennesker

Vold mod kvinder i nære relationer har alvorlige og langstrakte konsekvenser. Konsekvenserne kan vise sig både fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og praktisk. 


Nye arenaer for vold

Den kønsbaserede og kontrollerende vold mod kvinder udvikler sig hele tiden - og den finder nye arenaer. Digital vold og stalking bliver mere udbredt og forandres i takt med udvikling af teknologi og sociale platforme. Material vold og økonomisk er andre former for vold, som udøveren bruger for at have magt over den udsatte.


Et liv i kærlighed og frygt

De fleste parforhold begynder med fascination, ømhed eller forelskelse. Desværre har nogle mennesker en trang til at udøve kontrol og magt over sin partner. Kontrollen udvikler sig over tid som magt, dominans og krænkelser. Den udsatte oplever gradvist en udviskning af grænserne for, hvad der er normalt og unomalt, og derfor kan der gå lang tid, før hun indser, at ham hun blev fascineret af, og som måske er far til hendes børn, også er en voldsudøver, som ikke formår at stoppe sine skadelige handlinger.

Vold og kontrol er altid udøverens ansvar, og som udsat kvinde er det aldrig for sent at søge rådgivning eller hjælp hos Danner eller andre krisecentre. Voldsudøvere kan også søge hjælp hos psykologer m.fl. til at kontrollere deres adfærd og voldelighed.


Når vold bliver hverdag

De fleste kvinder, der har været udsat for vold, beskriver, hvordan volden kom snigende gradvist og pludselig nåede til et punkt, hvor det var gået for vidt. Med tiden blev de mere og mere nedbrudte af volden og mistede fodfæstet.

Voldsudsatte bliver gradvist nedbrudt psykisk, og nogle tror, at de selv er skyld i at udøveren er voldelig mod dem, men det er forkert og et udtryk for at man har normaliseret volden. Den adfærd som set udefra er grænseoverskridende og voldelig, opleves som normal eller 'logisk' indefra.

Mange kvinder føler det er skamfuldt at have en voldelig partner, og det forværrer deres muligheder for at fortælle andre om volden.  Deres partner (eller nære familiemedlem) vender verden på hovedet, håner dem og fortæller dem, at de er forkerte, og at de ikke er noget værd, kan de begynde at tvivle på, om de overhovedet kan stole på deres tanker, følelser og oplevelser. Husk, det er altid i orden at ringe og få en uforpligtende samtale med Danners rådgivere.


Ring til Danner for hjælp og råd

Kender du nogen, der er udsat for vold? Er du selv udsat for vold, eller er du i tvivl, om du er? Ring for hjælp og råd! 


Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Vold er meget mere end blå mærker på kroppen. Læs om typiske tegn og eksempler på vold her.
Læs om den teoretiske viden om vold, Danner videnscenter og krisecenter i metode og praksis tager udgangspunkt i.
Vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser. Volden kan være fysisk, psykisk eller af en anden form. Hvis du kender et barn, der er udsat for vold – eller hvis du har mistanke derom – har du pligt til at reagere. Læs mere om vold mod børn her!