Vold og unge

Fakta om vold og unge

 • 10.500 piger og 5.500 drenge mellem 16-24 år er udsat for fysisk vold i deres kæresteforhold. Til sammenligning er 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsat for fysisk vold i deres parforhold. Tallene er højst sandsynligt markant højere, hvis også psykisk og seksuel vold tælles med.
 • De senere års udgivelser viser, at unge i alderen 16-24 har svært ved at sætte grænser i et parforhold og det gør dem særligt udsatte i forhold til psykisk vold. En holdningsundersøgelse af Epinion for
 • Ligestillingsministeriet hos de 16-24 årige i forbindelse med kampagnen ’Vold kan forekomme’ i 2017 illustrerer nogle af de dilemmaer, de unge står over for, når de skal lære at begå sig i kærestelivet. 36 % af mændene og 33 % af kvinderne siger, at de er meget enige eller enige i, at det kan være svært at sætte grænser for, hvad der er okay at gøre i et parforhold.
 • Kun 49 % af de unge ville sige fra, hvis deres kæreste krævede altid at vide, hvor de er og hvem de er sammen med, og 22 % er i tvivl. Lidt over halvdelen af de unge (55 %) ville sige fra, hvis deres kæreste tjekkede deres mobil eller profiler på nettet uden deres viden. 22 % ville ikke sige fra, og 23 % er i tvivl.

Kilde: SDU og Statens Institut for Folkesundhed - Vold og seksuelle krænkelser, 2018.


Kærestevold

Kærestevold kan ramme alle og skelner ikke mellem piger og drenge, uddannelse, baggrund eller etniske tilhørsforhold. Alle kan risikere at få en voldelig kæreste. 

To forskningsrapporter om kærestevold peger dog på en række forhold, som kan give et fingerpeg om en større risiko for, at en ung bliver – eller kan risikere at blive – udsat for kærestevold.
Denne side henvender sig primært til fagfolk, der møder unge, der er udsat for kærestevold, i sit erhverv. Hvis du selv er udsat for kærestevold, kan du se her, hvor du kan henvende dig for hjælp.

Som rådgiver bør du blandt andet være opmærksom på:

 • Tidlig seksuel debut.
 • Den unge har været vidne til vold mod mor i barndomshjemmet.
 • Den unge har været udsat vold eller trusler om vold fra en forældre.
 • Den unges alkoholforbrug.
 • Den unges brug af euforiserende stoffer.
 • Korte kæresteforhold – mindre end seks måneder – øger risikoen for at blive udsat for kærestevold til næsten det dobbelte.
 • Køn – at være kvinde øger risikoen for kærestevold.

Den holdning og adfærd, de unge møder i deres omgangskreds, har stor betydning for deres brug og accept af vold. Derfor er det så vigtigt, at den unge ved, hvad det vil sige at være udsat for kærestevold, at han eller hun forstår voldens konsekvenser og bliver bevidst om, at det er muligt at leve et liv uden vold.


Hvem bliver udsat for kærestevold?

Betegnelsen kærestevold dækker over unge mellem 16-24 år, der bliver udsat for vold af en tidligere eller nuværende kæreste.

Kærestevolden kan være fysisk, psykisk, seksuel materiel eller økonomisk. Den unge bliver f.eks. slået, nedgjort eller tvunget til sex. Kæresteforholdene er generelt uetablerede: de unge bor ikke nødvendigvis sammen eller har fælles økonomi, og de har typisk ingen børn.

Vær opmærksom på, at unge, der udsættes for kærestevold, kan være yngre end 16 år.

Kilde: Karin Helweg-Larsen m.fl.: Kærestevold i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2012 og Karin Helweg-Larsen m.fl.: Unge og kærestevold i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed, 2008.


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

27. august 2019
Kom til foredrag i Danner, og få indblik i organisationen, vores særlige historie samt vores viden om og arbejde med vold i nære relationer.