Voldens former

Vidste du, at der findes fem former for vold?

Kvinderne, der flytter ind på Danners krisecenter, har som regel været udsat for mere end én voldsform. Men de bliver ofte først klar over det, når de begynder at fortælle deres historie til en på krisecenteret.

Voldens former kan samles i en fælles definition: Vold kan forstås som enhver handling rettet mod en anden person, som - fordi denne handling skader, smerter, skræmmer eller krænker - får denne person til at gøre noget mod sin vilje eller stoppe med at gøre noget, den vil.

Fysisk vold

er den voldsform, som giver blå mærker og fysiske skader. Fysisk vold kan f.eks. være at blive slået, sparket, rusket eller overfaldet. Det er også fysisk vold, hvis man bliver fastholdt, spærret inde eller forhindret i at sove eller spise. I værste tilfælde kan fysisk vold føre til drab, enten fordi volden er meget voldsomt, eller fordi der bliver brugt våben.

Psykisk vold

er en voldsform, som næsten alle, der flytter på krisecenter har været udsat for uden selv at vide det. Man kan ikke umiddelbart se skaderne fra den psykiske vold, og derfor er det svært både for den voldsudsatte og for udenforstående at vide, hvornår der foregår psykisk vold. Psykisk vold handler typisk om at voldsmanden systematisk truer, ydmyger eller nedgør kvinden, som sagtens kan være hans kæreste eller kone, og dermed bliver hendes selvtillid nedbrudt, hun laver tilpasningsstrategier . Idag er gentagen psykisk vold ikke selvstændigt kriminaliseret, og flere begynder at tale om at det bør kriminaliseres på lige fod med fysisk vold. Digital vold hører under den psykiske vold.
Dansk undersøgelse fra 2016 viser, at psykisk vold gik forud for 75% af de undersøgte partnerdrab

Seksuel vold

er den voldsform, hvor man tvinger et andet menneske til en seksuel handling, som hun ikke har lyst til. Det omfatter selvfølgelig ufrivillig sex, men det er også seksuel vold, hvis man bliver krænket eller nedgjort seksuelt. Ligesom det er seksuel vold, hvis man får overtrådt sine seksuelle grænser ved fx at blive tvunget til at blive filmet under en seksuel handling.

Materiel vold

er en voldsform, hvor voldsudøveren bevidst ødelægger ofrets personlige ejendele. Det kan være tøj der bliver revet i stykket, computere der bliver kastet med, eller smykker som bliver smadret. Det karakteristiske ved denne voldsform er, at det altid er ofrets ting, som bliver ødelagt og aldrig voldsudøverens egne eller deres fælles.

Økonomisk vold

er en voldsform, hvor den voldsudsatte bliver forhindret i at styre sin egen økonomi. Det kan f.eks. ske ved, at hun bliver nægtet adgang til at tjene penge, og hvis hun rent faktisk tjener penge, så skal disse afleveres til voldsudøveren. Det er også økonomisk vold, hvis den voldsudsatte bliver tvunget til at bede voldsudøveren om lommepenge og penge til mad.


Skriv under og gør den livsfarlige psykiske vold strafbar

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.