Voldsfaglige tiltag


I Danner lægger vi stor vægt på hele tiden at lære og forbedre vores arbejde. I den forbindelse har vi en række voldsfaglige tiltag, som er med til at kvalitetssikre vores arbejde, forebygge vold i nære relationer og styrken hjælpen til voldsudsatte:


Metodeudvikling

Vi arbejder vi ud fra den overbevisning, at systematisk inddragelse af den aktuelt bedste viden om, hvad der virker i forhold til at bidrage til udviklingen af en god professionel indsats over for kvinder og børn, som er udsat for vold, er en forudsætning for at sikre bedre kvalitet og udvikling af praksis. Vi opstiller mål, er altid på udkig efter nye, effektive metoder, fører statistik, sætter analyser og forskningsprojekter i gang, og udfører løbende og kontinuerlige evalueringer. Alt sammen med det formål at udvikle og optimere kvaliteten af vores arbejde.


Naturbaseret terapi

Naturen er et åndehul, der altid er tilgængelig, hvis man har brug for at finde ro og indsigt eksempelvis efter at have været udsat for traumatiske oplevelser som vold i hjemmet. Danner har gennem de senere år udbygget brugen af naturen i det terapeutiske arbejde. Naturbaseret terapi kan hjælpe den voldsudsatte med at regulere nervesystemet, finde ind til sig selv, og kan styrke mor/barn-relationen. I 2019 udgav Danner en fagbog om, hvordan naturbaseret terapi kan bruges til gavn for voldsudsatte kvinder og børn. 


Sig det til nogen

Sig det vil nogen hedder et nyt rådgivningstilbud, som voldsudsatte kvinder og pårørende kan benytte uden at flytte på krisecenter. Sammen med Randers og Ringsted krisecenter tilbyder Danner nu denne ambulante rådgivning for at nedbringe antallet af kvinder, der lever med vold i nære relationer. 


Boliger ved Jægerspris 

I Danner har vi længe ønsket at kunne tilbyde kvinder og børn på krisecenter såkaldte udslusningsboliger, så overgangen fra et afsluttet ophold til egen bolig bliver mindre brat og flankeres af et fagspecialiseret efterværn med fokus på genetablering og fastholdelse af et liv uden vold. I efteråret 2017 blev det en realitet. Seks venlige og smukke boliger er blevet indrettet i en palæ ved Jægerspris Slot, så kvinder og børn der har boet på krisecenter, kan flytte dertil.
 


Danner videnscenter arbejder, gennem research og dokumentation, for at skabe ny viden om vold mod kvinder. Den viden, vores forskning bringer, bruger vi til at skabe offentlig debat og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.
Videnscenteret har udgivet flere rapporter og bøger for at udbrede kendskabet til vold mod kvinder og det helende arbejde med voldsudsatte kvinder.
Vi har projekter i både Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika, Palæstina og Tunesien, hvor vi samarbejder med kvinderettighedsorganisationer. Læs mere her.