Voldsformer ved kærestevold

Kærestevold viser sig ikke kun i form af synlige mærker på kroppen. Derfor er det vigtigt, at du som rådgiver er opmærksom på, at volden kan være fysisk, men også psykisk, seksuel, materiel og økonomisk.

De forskellige former for vold hænger oftest sammen, og fælles for dem alle er, at den psykiske vold altid er til stede. Den psykiske vold kan være lige så skadelig som fysisk vold.

Eksempler på fysisk vold:

  • At blive fastholdt.
  • At blive rusket, slået, sparket, revet i håret og få lussinger.
  • At blive forsøgt kvalt.
  • At blive stukket med kniv eller andre genstande.
  • At blive brændt med cigaretter.
  • At blive forhindret i at sove eller spise.

Eksempler på psykisk vold:

  • At blive angrebet på sin personlighed.
  • At blive latterliggjort, ydmyget, kritiseret, blive kaldt øgenavne og talt ned til – altså verbal vold.
  • At blive overvåget og isoleret, og at den unge for eksempel ikke må have indflydelse på påklædning, interesser og meninger.
  • At mobiltelefon bliver redskab for social kontrol og styring: GPS til overvågning af personen, Facebook, Snapchat, WhatsApp og andre social medie konti bliver overvåget eller brugt af partner.
  • At blive forfulgt og udspioneret.
  • At blive beskyldt for at være syg eller hysterisk, og at der sættes spørgsmålstegn ved den unges egen dømmekraft og handlinger.
  • At blive truet – truslerne kan for eksempel handle om at slå eller mishandle den unge.
  • At blive truet med, at kæresten vil tage sit eget liv eller gøre skade på sig selv, hvis ikke den unge indordner sig.


“Jeg havde altid sagt til mig selv, at hvis jeg fik en kæreste, der slog mig, så ville jeg gå. Men når det er psykisk, lægger man ikke mærke til det på samme måde. Hvis man ikke ved, at det kan være lige så hårdt, så tror jeg ikke, at man tænker over det.”
- Mathilde, 17 år

 
Mobilen som redskab
Mobiltelefon, GPS overvågning og sociale medier optræder ofte som redskaber ved psykisk kærestevold. Den unge kan blive pålagt altid at have mobiltelefonen på sig og stå til rådighed. Den unge kan blive tvunget til at lade kæresten kontrollere sms’er, opkald, mail og f.eks. Facebook. Den unge bliver udsat for voldsom social kontrol, og konsekvenserne kan være, at den unge ændrer adfærd og måske stopper med at kommunikere med sine venner via telefon eller sociale medier for at undgå konflikter med kæresten.

Eksempler på seksuel vold:

  • At få sine seksuelle grænser overskredet.
  • At blive tvunget til sex.
  • At blive mishandlet seksuelt.
  • At blive nedgjort seksuelt.

“Det var lidt et issue, at jeg var jomfru og ikke havde været sammen med nogen. Et almindeligt nej blev mere og mere svært. En aften lå vi og nussede og kælede lidt, og så slog det klik for ham, og så gjorde han det simpelthen bare. Jeg nåede at tænke, det sker ikke! Så gik klappen ned for mig. Det var en følelse af, at jeg kravlede ud af min egen krop og så det hele ude fra. Der gik et par år, før jeg kom ind igen.”
- Tanja, 25 år

Eksempler på materiel vold:

  • At den unges ting bliver ødelagt eller fjernet: for eksempel at tøj bliver klippet i stykker, personlige ejendele bliver stjålet eller at den unge oplever decideret hærværk på møbler og ejendom.
  • At der bliver kastet med den unges ting.

Eksempler på økonomisk vold:

  • At den unge bliver forhindret i at råde over sin egen økonomi.
  • At blive nægtet adgang til egen bankkonto.
  • At blive forhindret i at have en indtægt og blive presset til at tigge om penge.
  • At blive tvunget til at underskrive et lån eller på anden måde blive sat i gæld.
  • Den unge bliver tvunget til at ’skaffe penge’ til sin partner.

Tilbage til temasiden 'Kærestevold'


Der findes en række faresignaler, der kan pege i retning af, at en ung udsættes for kærestevold. Herunder kan du læse mere om de faresignaler, du som rådgiver kan være opmærksom på i din kontakt med den unge.
Kærestevold kan have langstrakte og alvorlige konsekvenser, og den unge risikerer at få en række fysiske og psykiske mén.
Det kan føles som en udfordring at tage hul på en snak om kærestevold. Men det er altid bedre at spørge én gang for meget end én gang for lidt. Når du handler, viser du omsorg for den unge.

Vi kan ikke gøre det alene - din hjælp betyder alt