Voldsudsatte kvinder bærer tegn på ptsd, men overlades til egne traumer

Hvert år udsættes 72.000 kvinder for psykisk partnervold og 38.000 kvinder udsættes for fysisk partnervold. Hjælp til bearbejdelse af traumer må de dog selv finde ud af.
21. september 2016

Trods omfattende dokumentation af at vold mod kvinderne er invaliderende og kan give ptsd-lignende symptomer (post traumatisk stress syndrom), så findes der i dag intet etableret tilbud til kvinderne – om de har boet på krisecenter eller ej - hvor de kan få psykologisk hjælp til at bearbejde deres traumer.

Bragt i Politikken den 3. september 2016

“Det er alt for dyrt menneskeligt og økonomisk, hvis kvinder, der har været udsat for vold ikke hjælpes helt igennem også på det mentale plan. Deres børn har brug for en stabil mor. Mange af de kvinder vi udlogerer fra vores krisecenter bærer symptomer på ptsd. De har angstanfald og depressioner, de stoler ikke på egen dømmekraft, de genoplever traumer, føler skam og skyld for den situation de er i og relationen til deres børn er beskadiget. De har brug for særlig støtte,”  siger Mette Marie Yde, konstitueret direktør i Danner

En ny kampagne fra Danner skal sikre voldsudsatte kvinder ret til et psykologisk efterværn – altså traumebearbejdning hos en voldsfaglig psykolog, der kender kvindens og familiens historik. Læs mere om kampagnen og skriv under

Vi taler om helt almindelige kvinder med mange ressourcer, hvor livsbanen desværre har taget en dramatisk omvej via en voldelig partner, eks-kæreste eller én i den nære familie. Vi vil gerne opfordre alle Folketingets partier til at vedtage ved lov, at disse kvinder har ret til psykologisk efterværn, når det flytter fra et krisecenter. Det gavner både kvinden, hendes eventuelle børn og selvfølgelig samfundet på langt sigt,” siger Mette Marie Yde.

Tidligere på året fremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag om ret til psykologisk efterværn til voldsramte kvinder efter ophold på krisecentre. Forslaget ligger helt i tråd med Danners anbefalinger. Det er nogle helt særlige omstændigheder, der gør sig gældende for kvinden og hendes relationer til sig selv og andre, når hun har været udsat for vold, og international forskning viser at det ofte tager to år eller mere at bearbejde voldens traumer.

Beregninger viser, at det koster sundhedssystemet en halv milliard årligt at behandle voldsudsatte kvinder. Desuden estimeres det, at samfundet mister 95 mio. kroner i tabt arbejdsfortjeneste, for kvinder der udsættes for partnervold.

“Det er vanskeligt at beregne, hvad et psykologisk efterværn til de 2000 kvinder, der har boet på krisecenter koster, da behovene er individuelle. Et efterværn bør som minimum indeholde 10 traumebearbejdende konsultationer individuelt eller i gruppe-forløb. Som et af de få krisecentre tilbyder Danner i nogen grad dette i dag for egne midler, men behovet er langt større end vores ressourcer tillader,” siger Mette Marie Yde.

Læs også “Voldsramte kvinder risikerer psykisk frit fald”