Vores arbejde

Vold mod kvinder og børn er et globalt problem. Faktisk er det et af de største brud på basale menneskerettigheder. I Danner arbejder vi – nationalt og internationalt – for at stoppe vold i nære relationer med et særligt blik for kønsbaserede vold. Vi arbejder for at skabe respektfulde normer og en tidssvarende lovgivning, der giver kvinder og mænd samme de rettigheder.

Gennem research og dokumentation arbejder vi for at skabe viden om vold mod kvinder og børn; en viden, vi bruger til at skabe offentlig og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer.


Brobygning til migrantkvinder

Med målrettede informationsmøder, tematiske videoer til sociale medier og individuel rådgivning til kvinder, der oplever vold, negativ social kontrol og tvang i deres ægteskaber eller nære relationer, forebygger og bekæmper vi vold mod – og bygger vi bro til - kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi er mobile, har kulturforståelse, taler fire sprog - og vi når ud i det meste af landet.


Voldsfaglige tiltag

At udvikle og forbedre vores arbejde er en stor del af Danners hverdag. I den forbindelse har vi en række voldsfaglige tiltag, som er med til at kvalitetssikre, forebygge vold i nære relationer samt styrke hjælpen til voldsudsatte kvinder og børn og deres pårørende.


Forskning

Danner videnscenter arbejder, gennem research og dokumentation, for at skabe ny viden om vold mod kvinder og børn.  Den viden, vores forskning bringer, bruger vi til at skabe offentlig debat og politisk opmærksomhed om behovet for at skabe forandringer, så ingen kvinde  og intet barn nogensinde skal opleve at blive udsat for vold i nære relationer.


Udgivelser

Videnscenteret har udgivet flere rapporter og bøger for at udbrede kendskabet til vold mod kvinder og det helende arbejde med voldsudsatte kvinder. Vi har udarbejdet en stor engelsksproget træningsmanual til fagfolk, som vi underviser ud fra flere steder i Mellemøsten. Du kan tage et kig på de væsentligste af Danners udgivelser her.


Internationalt

Danner arbejder internationalt for at styrke fagfolk, så de kan yde den bedste støtte og rådgivning til voldsudsatte kvinder. Støtten handler ikke kun om personlige redskaber. Den handler også om at organisationer og personer arbejder sammen i netværk med det fælles mål at styrke kvinders ligestilling og handlemuligheder på det individuelle og kollektive niveau. Vi har projekter i både Afghanistan, Mellemøsten og Nordafrika, Palæstina og Tunesien, hvor vi samarbejder med kvinderettighedsorganisationer.


Nyheder og debat

Danner er en feministisk samfundsaktør, som, for at sikre lige muligheder for alle uanset køn, blander sig i den offentlige debat. Læs vores nyheder og debat her.


Brug for hjælp og råd?
Ring: 33 33 00 47

Det sker i Danner

30. juli 2019
Hver måned inviterer foredragsgruppen til inspirerende foredrag om Danner, vores historie og arbejde for kvinder og børn.