Vi hjælper og rådgiver

Rådgivning
I Danner tilbyder vi rådgivning til voldsudsatte kvinder og børn, til pårørende og andre, der er i berøring med eller har spørgsmål om vold i nære relationer.

Vi har en særlig specialviden om vold mod kvinder og børn, den vil vi gerne dele. Hver dag sidder vores frivillige rådgivere klar til at lytte og rådgive dig. Har du oplevet noget i dit parforhold eller i din familie, som du er i tvivl om er ok, eller om det kan være tegn på vold? Er du pårørende til en kvinde eller et barn, som er udsat for vold? Har du mistanke om, at en kvinde eller et barn, du er i kontakt med, er udsat for vold? Så kan du altid ringe til Danners åbne anonyme rådgivning.

Krisecenter
Voldsudsatte kvinder og børn kan få beskyttelse og hjælp i Danners krisecenter. Vores specialiserede fagfolk hjælper kvinderne og børnene med at takle den krise, de står i, og til at bearbejde traumerne og bryde med volden.

Vi tilbyder også kvinderne, der har boet i krisecentret, et særligt efterforløb. Efterværnet, som det kaldes, hjælper kvinderne og deres børn med fortsat at bearbejde volden og skabe et trygt og stabilt ståsted, når de flytter fra krisecentret.


Hjælp og rådgivning til voldsudsatte, pårørende og andre.
Her kan du læse om Danners krisecenter og den hjælp, vi tilbyder kvinderne og børnene, der bor her.
Vi tilbyder fortsat støtte til kvinderne og deres børn, når de flytter fra krisecentret.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn

Følg os på Facebook

Modtag nyhedsbrev

Sig ja til ca. fire årlige mails om nyt fra Danners arbejde for at stoppe vold mod kvinder og børn.