Coronatiltag: Nyt nødkrisecenter oprettes i København

Voldsudsatte kvinder og deres børn, samt pårørende og fagfolk kan trygt kontakte os, vi har pladser på nyt nødkrisecenter. Man kan også ringe, hvis man har brug for rådgivning, men ikke et krisecenterophold. Vi kan henvise dig til andre hjælpemuligheder.
8. februar 2021

Er din partner urimelig, dominerende og truende? Føler du dig utryg, i tvivl eller er du bange for dine børns sikkerhed i hjemmet? Er der en kvinde, du er bekymret for?

Søg hjælp. Ring til Danner hele døgnet. Ring til Lev Uden Vold hele døgnet. Lige nu er der masser af ledige krisecenter-pladser på Nødkrisecenter København, hvis du har brug for beskyttelse.

Danner 33 33 00 47
Lev Uden Vold 1888

En samtale kan afklare din situation og dit behov. Ring trygt til os.

Socialministeriet har i lyset af corona-situationen bedt Danner stå i spidsen for at drive et midlertidigt nødkrisecenter for voldsudsatte kvinder og børn på en hemmelig adresse i København. Behovet for krisecenterpladser er steget som følge af pres på familierne under den lange corona-krise og under julens hjemmetid samt de nuværende restriktioner om kun at se få mennesker.

Ny nedlukningsperiode har øget antallet af henvendelser
Den nationale hotline hos Lev Uden Vold har registreret en øget efterspørgsel på krisecenterpladser i Storkøbenhavn, og både Danner og Dansk Kvindesamfund har ligeledes fået flere henvendelser end normalt efter den seneste udmelding om forlængelse af nedlukningen indtil den 28. februar. Det betyder, at der er for få krisecenterpladser i Københavnsområdet.

Uden for Storkøbenhavn oplyser LOKK, at der er mange ledige pladser på krisecentre. Der er altså tale om forskelligrettede tendenser, som dog begge kan give grund til bekymring, da en lavere henvendelsesgrad kan bunde i, at flere voldsudsatte kvinder tøver med eller ikke har mulighed for at tage kontakt. 

Erfaringer fra sidste forårs nødkrisecenter bruges 
I foråret drev Danner også et særligt nødkrisecenter, bakket op af Kvindehjemmet, Dansk Kvindesamfund og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). Det er på baggrund af disse erfaringer, at det nye nødkrisecenter oprettes med midler fra Socialministeriet, foreløbigt for tre måneder og med de samme aktører bag. 

Aktørerne ønsker at understøtte det danske beredskab, så der altid er krisecenterpladser nok til voldsudsatte kvinder og deres børn, når de har brug for beskyttelse.

Vi vil have fokus på at stabilisere de kvinder og børn, som nu bliver indlogeret på Nødkrisecenter København. I foråret lærte vi, at dem, der kom til os, havde været udsat for fysisk vold kort tid forinden, og deres nervesystem var i højt alarmberedskab. På krisecenteret er de i sikkerhed, og vi kan hjælpe dem med at finde balancen og fodfæstet, før de skal tage stilling til næste skridt i deres liv. Det kan nemt være, at kvinderne skal flytte til et ordinært krisecenter herefter, siger Lisbeth Jessen, direktør i Danner. 

Plads til kvinder med tre eller flere børn
På nødkrisecenteret i København er muligt at få plads for en kvinde med tre eller flere børn, som ofte ikke kan huses på traditionelle krisecentre, ligesom kvinderne kan indlogeres hele døgnet – fx via en politiudrykning til et hjem med vold - dertil vil der være særligt fokus på pædagogisk tilbud til børnene.

Det midlertidige krisecenter kan modtage kvinder og børn fra 8. februar. Man visiteres gennem Danner via en telefonsamtale eller fysisk samtale. Personale hos politi, kommuner eller andre front-funktioner kan ringe til Danner og forhøre sig på vegne af en borger, og herefter vil der blive truffet aftale om videre forløb.

Læs bloggen fra foråret: Coronapåbud får partnervold til at stige verden rundt


De fleste parforhold begynder med en stormende forelskelse. Desværre udvikler nogle parforhold sig usundt, fordi den ene i forholdet tager magt over den anden. Er du udsat for vold, eller i tvivl om du er? Læs om typiske tegn og få eksempler på vold her.
Negativ social kontrol kendes også som kollektiv- eller æresrelateret vold. Her er flere i familien med til at kontrollere eller udøve vold mod en kvinde for, at hun skal underkaste sig de normer, der eksisterer i familien, og det miljø den tilhører.
Psykisk vold er, når en person mere end en gang nedgør, ydmyger, krænker, dominerer, manipulerer, truer eller isolerer en anden person. Volden ligger i gentagelsen og betyder, at den voldsudsattes selvværd bliver nedbrudt.