Nyt rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder og deres pårørende lanceres 1. oktober

Omkring 70.000 kvinder er hvert år udsat for psykisk vold i nære relationer, men de opsøger ikke professionel hjælp til at komme ud af volden. Det skal et nyt gratis rådgivningstilbud ‘Sig det til nogen’ lave om på.
1. oktober 2018

Fra 1. oktober 2018 kan voldsudsatte kvinder og deres pårørende opsøge eller blive henvist til rådgivningsforløb i København, Ringsted og Randers. Tre meget erfarne krisecentre står bag initiativet.

- Gennem vores arbejde kan vi se, at mange kvinder venter alt for længe med at opsøge hjælp. Dels er dét at leve i et forhold med kontrol, pres og stærk ubalance forbundet med tabuer. Nogle identificerer sig ikke som udsat for vold, fordi den psykiske vold har fjernet deres fornemmelse for, hvad der er rigtigt og forkert. Og mange kvinder tænker, at der sikkert er nogen, der har det værre end dem selv. Budskabet til disse kvinder er, at det aldrig er for sent at opsøge hjælp og rådgivning hos professionelle – og sat lidt på spidsen: det er bedre at spørge for tidligt end for sent, siger Lisbeth Jessen, direktør i organisationen Danner, der sammen med Ringsted og Randers krisecentre udbyder ‘Sig det til nogen’ de næste tre år.

Tal fra Socialstyrelsen viser, at krisecentrene får knap 10.000 henvendelser om året fra folk, der søger voldsfaglig hjælp og rådgivning. Det tal skal holdes op imod VIVE’s kortlægning af omfanget af psykisk vold, som viser, at godt 70.000 eller 4 ud af 100 kvinder bliver udsat for psykisk vold hvert år. Der er altså titusindvis, som trods vold ikke opsøger en voldsfaglig rådgiver.

- Som noget helt nyt tilbyder vi et sammenhængende rådgivningsforløb til både voldsudsatte kvinder og pårørende. ’Sig det til nogen’ gør det muligt at give livsafklarende samtaler til truede kvinder og ikke mindst rådgivning til pårørende. Vi ved, at volden kan fastlåse kvinden, og der kan være brug for at komme hende til undsætning. Derfor kan pårørende spille en vigtig rolle i det voldsforebyggende arbejde, siger Kirsten Hejnfelt, leder af Ringsted Krisecenter.

- En tidlig rådgivningshjælp har flere fordele. Dels bliver kvinderne ikke så skadet af volden, som vi desværre ofte ser i dag, dels får flere børn en sundere opvækst, dels er det menneskeligt og samfundsøkonomisk langt mere fornuftigt at sætte tidligt ind netop omkring partnervold, når vi nu ved, hvor store konsekvenserne er for de voldsudsatte med angst, sygdom, tabt arbejdsevne, lavt selvværd og selvmordstanker, siger Hanne Rugholm, leder af Randers Krisecenter.

’Sig det til nogen’ tilbyder sammenhængende rådgivningsforløb til kvinder og deres pårørende fra 1. oktober i København, Ringsted og Randers over de næste tre år. Indsatsen er finansieret af støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. På sigt er det ambitionen, at tilbuddet bliver permanent og landsdækkende, så voldsudsatte kvinder får ret til substantiel rådgivning, selvom de ikke flytter på krisecenter.

 
Jeg er ikke professionel i at være voldsudsat

En af de kvinder, der ville have haft stor glæde af et lignende rådgivningstilbud, er Pernille, der for fem år siden blev overfaldet af sin mand, som i årevis havde udøvet psykisk vold mod hende og deres børn. Et overfald, som han fik en dom for. 

“Jeg ville ønske, at nogen havde henvist mig til Danners krisecenter. Jeg kunne ikke finde ud af at cutte forbindelsen til min eks. Jeg vidste ikke, at det var så omfangsrigt at komme ud af volden, som det var og stadig er. Jeg er ikke professionel i at være voldsudsat,” siger hun i et interview med Danner.

 

Baggrund om ’Sig det til nogen’:

Over halvdelen af kvinder på krisecentre har levet i et voldsforhold i mere end tre år før de opsøger hjælp. Heraf kom 13 % fra et voldsforhold, der havde varet mere end 10 år*

Hvert år udsættes 38.000 kvinder for fysisk vold i hjemmet**, mens 70.000 udsættes for psykisk vold***

9976 henvendelser får krisecentrene hvert år om rådgivning, hjælp og pladser*

48 % af de kvinder, der søgte om en krisecenterplads i 2017, blev afvist på grund af stor mangel på krisecenterpladser. Krisecentrene søger at hjælpe kvinderne videre, men hjælpen er ofte mangelfuld*

1687 kvinder og 1649 børn flyttede i 2017 på et krisecenter*

( *Tal fra Socialstyrelsens Årsstatistik 2017 for krisecentre, ** SDU: Vold og seksuelle krænkelser, 2018, *** VIVE, Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd: Psykisk partnervold, kvantitativ kortlægning, 2018)

 

‘Sig det til nogen’ har fået støtte til tre års arbejde fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og varetages af Ringsted Krisecenter og Randers Krisecenter og Danner.

Formålet med ’Sig det til nogen’ er at udvikle og monitorere en ny og markant indsats i det danske forebyggelsesarbejde for voldsudsatte kvinder og deres pårørende gennem ambulante rådgivningsforløb. Projektet vil række ud til en ny målgruppe og forsøge at bryde tabuet om dét at være voldsudsat og dét at søge hjælp, således at flere voldsudsatte får den nødvendige støtte i tide.

Rådgivningstilbuddet går i gang 1. oktober 2018 og kører frem til 2021.

Hjemmesiden www.sigdettilnogen.dk lanceres i uge 40.

 

Kontakt Sig det til nogen

Storkøbenhavn Ring til 7020 8037 – du kan også sende e-mail: sigdettilnogen@danner.dk

Randers Ring til 2399 5837 eller 2399 5835 – du kan også sende email til  sig-det-til-nogen@randers.dk

Ringsted Ring til 5172 1127 – du kan også sende email til ps@ringsted-krisecenter.dk

 

For flere informationer til pressen kontakt

Henriette Winther, senior kommunikationsrådgiver, Danner - 3078 5862 eller mail hew@danner.dk